Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 30.467
: :
Produktion
Left
Rocks
2024-06-21 15:51

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Produktion foregår, når mennesket bearbejder naturen for at give den en form, som tillader en højere tilfredsstillelse af bestemte behov. Al produktion kræver energi, råstoffer, tid og plads. Al produktion kræver samtidig arbejde. Selv om vi forestiller os en fuldautomatiseret produktionsproces, må der på et eller andet trin være indgået arbejde i opstarten af processen. Stadig stigende dele af produktionen kræver samtidig produktionsmidler - værktøj og maskiner. Menneskelig produktion - i modsætning til dyrenes arbejde - udspringer af en plan, som foreligger i producentens hoved, før den bliver sat ud i livet (Marx). Dette muliggør den såkaldte omvejsproduktion efter princippet «Et skridt tilbage, to skridt frem». Ved at forbruge mindre nu, kan man investere i produktionsmidler som gør det muligt at forbruge mere senere.

Produktionen kan opfattes som naturens forandring af sig selv, menneskets forandring af naturen eller menneskets forandring af sig selv. I et antropologisk perspektiv er det sidste vigtigst. Gennem øget evne til at tilfredsstille gamle behov, skaber mennesket stadig nye behov, og endnu vigtigere: Gennem produktionen forholder mennesket sig til det mulige og det fremtidige, løsriver sig fra det umiddelbart givne og bliver i stand til at udfolde en helt generel skabende og fantasifuld virksomhed. Gennem produktionen bliver mennesket samtidig bundet af sin fortid gennem produktionsmidlerne, som er resultater af tidligere produktion. Produktion skaber sammenhæng over tid i menneskets liv, knytter nutid til fortid og fremtid, åbner nogle muligheder og afskærer andre.

J.E.