Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.315
: :
Produktion
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Produktion foregår, når mennesket bearbejder naturen for at give den en form, som tillader en højere tilfredsstillelse af bestemte behov. Al produktion kræver energi, råstoffer, tid og plads. Al produktion kræver samtidig arbejde. Selv om vi forestiller os en fuldautomatiseret produktionsproces, må der på et eller andet trin være indgået arbejde i opstarten af processen. Stadig stigende dele af produktionen kræver samtidig produktionsmidler - værktøj og maskiner. Menneskelig produktion - i modsætning til dyrenes arbejde - udspringer af en plan, som foreligger i producentens hoved, før den bliver sat ud i livet (Marx). Dette muliggør den såkaldte omvejsproduktion efter princippet «Et skridt tilbage, to skridt frem». Ved at forbruge mindre nu, kan man investere i produktionsmidler som gør det muligt at forbruge mere senere.

Produktionen kan opfattes som naturens forandring af sig selv, menneskets forandring af naturen eller menneskets forandring af sig selv. I et antropologisk perspektiv er det sidste vigtigst. Gennem øget evne til at tilfredsstille gamle behov, skaber mennesket stadig nye behov, og endnu vigtigere: Gennem produktionen forholder mennesket sig til det mulige og det fremtidige, løsriver sig fra det umiddelbart givne og bliver i stand til at udfolde en helt generel skabende og fantasifuld virksomhed. Gennem produktionen bliver mennesket samtidig bundet af sin fortid gennem produktionsmidlerne, som er resultater af tidligere produktion. Produktion skaber sammenhæng over tid i menneskets liv, knytter nutid til fortid og fremtid, åbner nogle muligheder og afskærer andre.

J.E.