Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Anti-EU
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
     .  Matematik
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
    .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 35.021
: :
Nørlund, Ib
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ib Nørlund
Ib Nørlund, 1955 (ABA)

Ib Nørlund (1917-89), dansk kommunist, politiker og chefideolog. Han var søn af Nationalmuseets direktør, Poul Nørlund og nevø af Niels Bohr. Det var et dannelsesborgerskab, men frisindet. Gennem socialdemokraten Hartvig Frisch der kom i forældrenes hjem stiftede han bekendtskab med socialismen og med Sovjetunionen.

Nørlund gik i gymnasiet på Skt. Jørgens Gymnasium, og var aktiv i Dansk gymnast Forbund, hvor han i 1933 blev sekretær og for første gang fik lov at udfolde sine organisatoriske evner. I 1934 efter blev han sekretær i Ungdomsfronten mod krig og Fascisme, og samme år blev han optaget i DKU og året efter i DKP. I 35 blev han student og begyndte at studere matematik og teoretisk fysik på Københavns Universitet. Samtidig gik han ind i Kommunistisk Studenterfraktion og blev nær ven af Erik Ib Smith.

Han avancerede nu hurtigt i ungdomsorganisationen. I 1935-41 sad han i DKU's ledelse, fra 36 som sekretær, i 38 blev han som DKU's repræsentant optaget i partiets centralkomite (CK) og i 41 blev han konstitueret som DKU's formand. I 1939 besøgte han for første gang Sovjet, hvor han skulle oversætte SUKP's historie til dansk.

Parallelt med partiarbejdet gjorde han sine studier færdig, og blev i 1940 cand.mag. og cand.scient. I 1940-41 var han ansat som assistent på Niels Bohr Instituttet, og samtidig fungerede han som lærer ved søofficerskolen. Men fra hans arrestation 4. januar 1942 var han først og fremmest politiker.

Sammen med en række andre kommunister lykkedes det ham den 9. juni 1942 at flygte fra Horserødlejren. Han gik under jorden og blev rejsesekretær for partiet og for Frit Danmark. 22. januar 1945 blev han atter fanget og sad fænglet frem til befrielsen. Han blev nu redaktør af partiavisen Land og Folks jyske udgave og derefter af ugebladet Østjyden. Han blev i 1945 valgt til Folketinget hvor han sad til 47, hvorefter han blev ansat som sekretær i partiet, blev hentet ind i forretningsudvalget og i sekretariatet. Poster han bevarede til sin død 42 år senere.

Mere end nogen anden kom han til at inkarnere partiets holdning. Dels pga. sin placering i apparatet, men også pga. sin evne til i enhver situation at begrunde partiets politik. Det var ikke mindst i denne egenskab - som ideolog - at han fremtrådte for offentligheden. Når der skete skift i den teoretiske orientering fra Sovjetunionen, eller når der skulle skabes sammenhæng i ellers desperate fænomener, var det som oftest ham der rykkede ud. Med årene blev han i stigende selve garanten for, at politik og teori hang sammen. Det havde også en vis betydning, at han var den eneste i partiets ledelse, der talte fransk, der efter 2. verdenskrig var blevet det vigtigste sprog i den internationale kommunistiske bevægelse

Op gennem årene skrev han en lang række bøger og pjecer for partiet, og fra 1954 var han redaktør af dets teoretiske tidsskrift Tiden. I 1957-58 havde han en central rolle i det ideologiske opgør med partiformanden Aksel Larsen, og det blev ham der efterfølgende reformulerede partiets historie i bøgerne: Det knager i samfundets fuger og bånd. Rids af dansk arbejderbevægelses udvikling (1959. Udvidet og revideret i 66 og 73). I Kommunismen og tidens spørgsmål (1961) og Det kommunistiske synspunkt (1968) forsøgte han at syntetisere kommunismen som verdensanskuelse og politik.

Da DKP fik fornyet vind i sejlene efter 1970 blev Nørlund mere end nogen anden partiets grå eminence. Han var en af arkitekterne bag oprettelsen af Folkebevægelsen mod EF i 1972, og var gennem en række år partiets repræsentant i bevægelsen. Baggrunden for denne udvikling var især hans analyse af den statsmonopolitiske kapitalisme, og udviklingen af partiets antimonopolistiske strategi på denne baggrund. Strategien gav umiddelbart store resultater. Partiet fik en enorm indflydelse i Folkebevægelsen, som det samtidig lykkedes at skaffe 36% af stemmerne til nej-siden ved EF afstemningen 2. oktober 1972. Partiets ihærdige og disciplinerede arbejde skabte en tilslutning, der ved folketingsvalget i 1973 trak partiet over spærregænsen - for første gang siden 1957 - og gav bl.a. Nørlund adgang til Folketinget, hvor han sad frem til 1979.

Han var samtidig arkitekten bag partiets nye antimonopolistiske program fra 1974. I 1980 udsendte han bogen Internationalisme, der indplacere DKP i den internationale kommunismes historie, lige som han i 1982 udsendte et supplementsbind til sin arbejderbevægelseshistorie med titlen 70'erne.

Havde han ikke været akademiker er det givet, at Nørlund senest efter udrensningen af Aksel Larsen i 1958 var blevet partiformand. Nu kom han til at stå i andet geled, men et stærkt fremskudt andet geled. Efterladte arkiver har afsløret, at det ofte var ham der personligt skrev Hanne Reintofts taler, da hun i slutningen af 60'erne repræsenterede partiet i Folketinget, og at han ligeledes forfattede partimand Knud Jespersens ordførertaler i tinget i 70'erne. Men selv om han bærer en betydelig del af æren for, at det i 70'erne og 80'erne lykkedes partiet at tiltrække mange nye medlemmer og vælgere gennem arbejdet i Folkebevægelsen mod EF og siden fredsbevægelsen, bærer han samtidig en betydelig del af ansvaret for at partiet stivnede ideologisk og endte med at blive et af de mest moskvatro partier i Europa uden den evne til fornyelse, der trods alt prægede andre europæiske kommunistpartier i kølvandet på Stalins død i 1952.

A.J.

Litteratur

Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960. Tiderne Skifter, København 1993.