Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Fagbogsprosa
   .  Videnskab  .  Humaniora
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Undervisningsminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 45.262
: :
Frisch, Hartvig
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:18

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Hartvig Frisch
Hartvig Frisch
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Frisch (1893-1950), dansk klassisk filolog og socialdemokratisk politiker. Efter sin embedseksamen i 1917 var han frem til 1923 adjunkt ved Århus Katedralskole, hvorefter han skiftede til Metropolitanskolen.

I 1920-21 var han på studierejse til Italien og Grækenland. En rejse der fik stor betydning for hans senere videnskabelig og politiske arbejde. I Italien oplevede han de stærke sociale spændinger og den gryende fascisme.

Allerede i sin studietid havde han meldt sig ind i Studentersamfundet og i 1911 i Socialdemokratiet. Som formand for Studentersamfundet (1923-25) og som medstifter af Clarté (1925) arbejdede han for at skaffe socialismen større fodfæste blandt de intellektuelle i Danmark, samt skabe et debatforum for teori og kritik. Disse aktiviteter var ikke velsete i partiets ledelse, da også kommunister var aktive i disse sammenhænge. Han fortsatte over i folkeoplysende virksomhed som medredaktør af Gry (1927-29), medlem af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, af Radioens Programudvalg (1930) og Studentersamfundets Oplysningsforening (1931). I 1928 udgav han Europas Kulturhistorie, hvor han skildrede de økonomiske og sociale betingelser for samfundenes udvikling, og hvor han samtidig fremhævede internationalismen i kulturstrømningerne.

Han blev valgt til Folketinget i 1925 og var i 1935-40 sit partits politiske ordfører. Et par bøger han havde skrevet i midten af 1930'erne, hvor han angreb bolsjevisme, fascisme og nazisme medførte, at han blev tvunget til at holde lav profil under den tyske besættelse af Danmark (1940-45). I stedet koncentrerede han sig om sit fag, skrev doktordisputats i 1941 og blev samme år professor. En række meget skarpe angreb på modstandsbevægelsen kostede ham hans folketingsmandat i 1945, men han kom dog ind samme år som suppleant. I 1947-49 var han undervisningsminister i regeringen Hedtoft. Han var en stærkt omstridt person, og derfor fra midten af 30'erne en af partiets mest markante personligheder.

A.J.