Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Stalinisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.853
: :
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Kommunistisk Parti i Danmark (1990-), dansk kommunistisk parti.

DKP blev sprængt i 1990. Formelt skete det på forholdet til Enhedslisten, som da var under dannelse. Realiteten var dog, at spaltningen var dybere politisk ideologisk. En fløj af DKP var åben overfor Enhedslisten, politisk samarbejde på venstrefløjen og kritisk overfor det Østeuropa og specielt Sovjetunionen partiet traditionelt havde været knyttet til. En anden fløj ønskede at holde fast ved partiets traditionelle værdier og ønskede ikke noget ideologisk opgør med fortiden. Denne fløj kom imidlertid i mindretal på partiets kongres i 1990, valgte at gå ud og dannede i stedet Kommunistisk Forum.

Afskalningen medførte en alvorlig svækkelse af DKP, eftersom mange af partiets faglige folk tilsuttede sig Kommunistisk Forum, der 3 år senere tog navneforandring til Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

DKP/ML forsøgte i mindst 2 omgange i 1990'erne at etablere et tættere samarbejde med KPiD, for at «samle den kommunistiske bevægelse i Danmark». Men trods en vis interesse fra KPiD's side, led begge forsøg skibbrud.

KPiD udgiver bladet Kommunist, spiller fortsat en vis rolle på den faglige venstrefløj og i solidaritetsarbejdet med Cuba og Nordkorea, men er præget af rekrutteringsproblemer. Det er ikke lykkedes det at udviske det billede af et stalinistisk parti, der har dannet sig andre steder på venstrefløjen og blandt mange unge. Venstrefløjens unge er derfor overvejende søgt mod ungdomsorganisationer som Rebel og Rød Ungdom.

A.J.