Kategorier dette opslag er registreret under:
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Strejker  .  Arbejdskonflikter
     .  Arbejdsforhold
      .  Arbejdets organisering
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.064
: :
Arbejdsfred
Left
Rocks
2024-07-17 04:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Med «arbejdsfred» menes, at arbejdet i virksomheder baseret på lønarbejde foregår uden ureglementerede afbrydelser. For så vidt som kapitalismen bygger på salget af arbejdskraft og brugen af denne i produktionen, er arbejdsfred en normaltilstand under kapitalismen. En vedvarende og omfattende forstyrrelse af arbejdsfreden indebærer krise i systemet.

Arbejdsfreden er i Danmark nedfældet i aftalesystemet. Hovedaftalen pålægger parterne «fredspligt», sådan er der mellem fornyelser af overenskomsten ikke må forekomme strejke eller lockout.

Arbejde og kapital har ikke samme interesse i arbejdsfred. Lønarbejderne har nok interesse i at få solgt deres arbejdskraft, men samtidig er det strejken eller andre former for arbejdsstandsninger, der er det vigtigste middel for arbejderklassen til at påvirke sine lønforhold. Kapitalejerne kan nok under visse omstændigheder have interesse i at bryde arbejdsfreden - dvs. gå til lockout. Men oftest vil andre midler være tilstrækkelige - den ledelsesret de har i virksomhederne, muligheden for at vælge mellem ansøgere til jobbene, retten til at bestemme over indskrænkninger, udvidelser og investeringer. Med andre ord giver det principielle krav om fredspligt en strategisk fordel for kapitalen overfor lønarbejderne.

K.K.