Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 63.612
: :
Arbejdskraft
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

«Med arbejdskraft eller arbejdsevne menes summen af de fysiske eller åndelige evner, som er til stede ved et menneskes fysiske eksistens, i dets levende personlighed - evner som sættes i bevægelse hver gang mennesket producerer brugsværdier af den ene eller anden art.»(Marx). Når arbejdskraft anvendes, bliver resultatet arbejde. Marx så forskellen på arbejde og arbejdskraft som en af sine vigtigste teoretiske erkendelser. Mellem arbejde og arbejdskraft består et dobbelttydigt forhold. Anvendelse af arbejdskraft er arbejde; I produktion og reproduktion af arbejdskraft indgår ligeledes arbejde. I det kapitalistiske samfund hvor arbejdskraften sælges som en vare på arbejdsmarkedet opstår merværdi, fordi det arbejde som præsteres af arbejdskraften overstiger det arbejde, som er nødvendig for at kunne reproducere det.

Marx havde et noget uklart forhold til arbejdskraftens reproduktion. Af og til virker det som om han påstår at der findes visse varer, som arbejderen må forbruge i visse proportioner for at kunne reproducere sin arbejdskraft. I det perspektiv er arbejderen en slave, uden muligheder for at kunne vælge. I andre tilfælde understreger Marx at arbejdskraftens værdi (d.v.s. indholdet af arbejde i de varer, som indgår i arbejdskraftens reproduktion) inkluderer et «historisk og moralsk element». Det åbner for et andet perspektiv, hvor arbejderen bliver aflønnet frem for at blive produceret, med valg mellem forskellige måder at anvende lønnen på. Det sidstnævnte synspunkt definerer bedst lønarbejde i den udviklede kapitalisme, hvorimod det første perspektiv kan være mere frugtbart i analyse af udviklingslandenes økonomi, hvor det drejer sig om at skabe produktiv arbejdskraft af udsultede og uproduktive mennesker. Det betyder bl.a. at det vanlige skel mellem forbrug og investering ikke kan anvendes, fordi en forbrugsudvidelse bliver en form for investering.

Reproduktion af arbejdskraft foregår i hjemmet og omfatter også reproduktion af arbejderens familie, hvilket antyder at det, som produceres i virkeligheden er den kapitalistiske produktionsform som helhed, fordi produktion af børn - og dermed af fremtidens arbejdere - er en betingelse for den kapitalistiske klasse og ikke for den enkelte kapitalist. Når arbejderenes familie reproduceres sammen med ham selv, er det til fordel for andre eller fremtidige kapitalister. Det er alligevel tvivlsomt om familieinstitutionen bør forklares ud fra disse for kapitalismen positive indflydelser, da den også eksisterede i førkapitalistiske samfund.

J.E.