Send
Pædagogik redaktionen

Redaktionen har ansvaret for følgende opslag:

  Opslag Forfattere Opdateret Delt ansvar med
1 Aktivitetspædagogik  Ellen Nørgård [E.N.], 15/6 2014  
2 Andersen, Signe (Jensigne)  Karin Sandvad [K.Sa.], 19/11 2003  Arbejderhistorie,
3 Anneke, Mathilde Franziska  Gerd Callesen [G.C.], 11/2 2005  Arbejderhistorie,
4 Ansvar for egen læring  Søren Kruse [Sø.K.], 17/1 2005  
5 Assens Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
6 Bolognaprocessen  Jesper Eckhardt Larsen [J.Eck.L.], 24/9 2019  
7 Bredsdorff, Elias  Albert Jensen [A.J.], 27/12 2019  Andet,
8 Broby Johansen, Rudolf  Albert Jensen [A.J.], 21/9 2008  Andet,
9 Byggelegeplads / skrammellegeplads  Ole Schultze Henriksen [O.Sch.H.], 13/10 2015  
10 Børn  Tove Stang Dahl [T.S.D.], Pax original  Psykologi, Andet,
11 Børnearbejde i Danmark  Ning de Coninck-Smith [N.C-S.], 23/10 2005  
12 Børnehave  Stig Brostrøm [S.Br.], 29/8 2018  
13 Børnekultur  Beth Juncker [B.Ju.], 27/4 2021  
14 Børneopdragelse  Berit Waal Skaslien [B.W.S.], Pax original  
15 Børns rettigheder i Samfundet (BRIS)  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  Andet,
16 Capitini, Aldo  Sergio Cremaschi [S.Cre.], 9/3 2009  Filosofi,
17 Christensen, Niels Georg  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  Arbejderhistorie,
18 Dannelse  Karsten Schnack [K.Sch.], 1/12 2011  
19 De Massmannske søndagsskoler  Ida Juul [I.Ju.], 20/9 2015  Arbejderhistorie,
20 Demokrati i pædagogikken  Ove Korsgaard [O.Ko.], 3/8 2023  
21 Den erhvervspædagogiske læreruddannelse  Ida Juul [I.Ju.], 31/12 2011  
22 Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)  Peter Plant [P.Pl.], 23/6 2009  
23 Dewey, John  Michael Schølardt [M.S.], 1/5 2001  Filosofi, Sociologi,
24 Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner  Daniela Cecchin [Da.Ce.], 18/12 2015  
25 Durkheim, Emile  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi,
26 Eksamen  Steinar Kvale [S.K.], Pax original  
27 Elevbevægelsen  Knud Holt Nielsen [K.H.Ni.], 16/9 2015  
28 Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering  Niels Egelund [N.E.], 8/7 2010  
29 Emdrupplanen  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
30 Erfaring  Siri Nørve [S.N.], Pax original  Psykologi, Sociologi,
31 Erhvervsuddannelserne  Ida Juul [I.Ju.], 10/4 2007  
32 Evaluering  Hans Tangerud [H.T.], Finn Hansson [F.H.], 27/9 2005  Sociologi,
33 Evaluering i en uddannelseskontekst  Monica Carlsson [Mo.Ca.], 25/8 2015  
34 Folkeuniversitetet   7/6 2010  
35 Forsøgsskolen på Emdrupborg  Ellen Nørgård [E.N.], 27/9 2005  
36 Freinet, Celestin  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  
37 Freire, Paulo  Jon Helge Lesjø [J.H.L.], Trine Deichmann Sørensen [T. D. -S.], 1/5 2001  
38 Fritidshjem  Stig Brostrøm [S.Br.], 1/5 2003  
39 Fysisk læringsmiljø  Charlotte Ringsmose [C.Ri.], Susanne Ringsmose Staffeldt [S.R.S.], 6/1 2016  
40 Fællesskab  Pernille Juhl [Pe.Ju.], 16/12 2010  Psykologi,
41 Fængselsundervisning  Karina Vanderskrog [K.Van.], 18/12 2011  
42 Gardner, Howard  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Psykologi,
43 Gymnasiet  Harry Haue [H.Ha.], 9/11 2006  
44 Haarder, Bertel  Albert Jensen [A.J.], 3/8 2023  
45 Habitus  Carsten Sestoft [C.S.], 1/6 2005  Filosofi, Sociologi,
46 Helhedsskolen  Stig Brostrøm [S.Br.], 2/10 2005  
47 Herlufsholm  Albert Jensen [A.J.], 20/8 2023  
48 Højskoler  Henrik Yde [H.Y.], Poul Dam [P.D.], 2/10 2005  
49 Illich, Ivan  Nils Christie [N.C.], Pax original  
50 Indlæring  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  Psykologi,
51 Indoktrinering  Hans Tangerud [H.T.], 20/3 2007  
52 Indoktrineringsdebatten i Danmark  Ellen Nørgård [E.N.], 20/3 2007  
53 Jørgensen, Jørgen Peder Laurids  Ellen Nørgård [E.N.], 2/10 2005  
54 Kanitz, Otto Felix  John Bertelsen [J.Be], 20/11 2003  
55 Key, Ellen  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  
56 Klafki, Wolfgang  Stig Brostrøm [S.Br.], 6/3 2009  
57 Kolding Højskole  Albert Jensen [A.J.], 18/12 2014  
58 Kompetence  Lene Tanggaard [L.Ta.], 1/4 2009  Psykologi,
59 Konsekvenspædagogik  Kristian Gert Sørensen [K.G.S.], Niels Rosendal Jensen [N.Ro.J.], 27/4 2021  
60 Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna  Jens Petter Nielsen [J.P.N.], Marit Bjerkeng Nielsen [M.B.N.], 29/4 2003  Arbejderhistorie, Kvinde,
61 Kærså, Lotte  Birgit Boelskov [B.Bo.], 3/4 2022  
62 Kønssocialisering  Cecilie Nørgaard [C.Nø.], 4/11 2010  
63 Kønssocialisering og pædagogik   26/4 2023  
64 Köppen, Karl Friedrich  Albert Jensen [A.J.], 15/6 2014  Arbejderhistorie,
65 Laisant, Charles-Ange  Albert Jensen [A.J.], 15/6 2014  Arbejderhistorie,
66 Lave, Jean  Klaus Nielsen [K.Ni.], 9/2 2006  
67 Leg  Ole Fredrik Lillemyr [O.F.L.], 23/6 2013  
68 Literacy  Anders Skriver Jensen [A.Sk.J.], 21/1 2018  
69 Livslang læring  Søren Ehlers [S.Eh.], 4/11 2009  
70 Læreruddannelsen  Ellen Nørgård [E.N.], 4/10 2010  
71 Læring  Stig Brostrøm [S.Br.], 5/3 2018  
72 Makarenko, Anton Semjonovitsj  Stig Brostrøm [S.Br.], 26/4 2015  
73 Mellemskolen  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
74 Menighedernes Daginstitutioner  Birgit Boelskov [B.Bo.], 26/5 2020  
75 Merit  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
76 Meritlæreruddannelsen  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
77 Mesterlære  Ida Juul [I.Ju.], 20/3 2007  
78 Montessori, Maria  Tone Riise [T.Ri.], 19/6 2014  
79 Musikterapi  Lars Ole Bonde [L.O.Bo.], 28/8 2018  
80 N.F.S. Grundtvig  Ove Korsgaard [O.Ko.], 1/10 2005  Andet,
81 Naturbørnehaver i Danmark  Niels Ejbye-Ernst [N.E-E.], 24/9 2013  
82 Neill, Alexander Sutherland  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  Psykologi,
83 Nordentoft, Inger Merete  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
84 Omsorg  Stig Brostrøm [S.Br.], 20/3 2007  Psykologi,
85 Opdragelse  Stig Brostrøm [S.Br.], 25/5 2019  
86 Operation Dagsværk  Sigurd Kåre Jakobsen [S.K.J.], 6/2 2006  
87 Opmærksomhed  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Psykologi,
88 Piaget, Jean  Arne Skodvin [A.Sk.], Pax original  Psykologi, Filosofi,
89 PISA (Programme for International Student Assessment)  Niels Egelund [N.E.], 25/5 2019  
90 Polyteknisk dannelse  Stig Brostrøm [S.Br.], 19/11 2014  
91 Proletarisk opdragelse  John Bertelsen [J.Be], 26/5 2020  
92 Pædagogik  Finn Held [F.H.], 19/11 2014  
93 Pædagogik og arkitektur  Mogens Hansen [M.Ha.], 17/10 2007  
94 Pædagogisk evaluering  Karen Borgnakke [K.Bo.], 27/9 2005  
95 Pædagoguddannelsen  Karsten Tuft [K.Tuf.], 21/2 2015  
96 Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm  Ellen Nørgård [E.N.], 1/5 2003  
97 Reformpædagogik  Ellen Nørgård [E.N.], 27/9 2005  
98 Reggio Emilias pædagogiske filosofi  Anna Barsotti [A.Bar.], 15/4 2015  
99 Risikobørn  Per Schultz Jørgensen [P.S.J.], 19/1 2005  
100 Risikofyldt leg  Ellen Beate Hansen Sandseter [E.B.H.S.], 20/11 2022  
101 Rousseau, Jean-Jacques  Mogens Chrom Jacobsen [M.J.], 16/1 2009  Filosofi,
102 Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken  Jesper Boding [Je.Bod.], 7/1 2016  
103 Salamancaerklæringen  Niels Egelund [N.E.], 9/10 2015  
104 Selvdannelse  Lars Geer Hammershøj [L.G.Hø.], 24/5 2019  
105 Sidenius, Henrik  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
106 Sigsgaard, Erik  Albert Jensen [A.J.], 19/11 2014  
107 Sigsgaard, Jens  Birgit Boelskov [B.Bo.], Jørgen Boelskov [J.Bo.], 23/2 2015  
108 Sigsgaard, Thomas   19/11 2008  Psykologi,
109 Situeret læring  Klaus Nielsen [K.Ni.], 30/9 2012  
110 Skolefritidsordning (SFO)  Stig Brostrøm [S.Br.], 25/8 2015  
111 Social arv  Per Schultz Jørgensen [P.S.J.], 25/9 2003  
112 Socialpædagogik  Niels Rosendal Jensen [N.Ro.J.], 13/3 2020  
113 Somogyi, Béla  Janos Jemnitz [Ja.J.], 29/7 2003  Arbejderhistorie,
114 Sparekassepædagogik  Finn Held [F.H.], 1/5 2003  
115 St. Restrup Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
116 Steinerskolen  Jo Sandvik [J.S.], Pax original  
117 Storstein, Olav  Svein Sandnes [S.Sa.], Irene Iversen [I.I.], Pax original  Sociologi,
118 Struktureret pædagogik  Stig Brostrøm [S.Br.], 17/10 2011  
119 Svendevandringerne  Ida Juul [I.Ju.], 20/9 2015  Arbejderhistorie,
120 Tidens Højskole  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  
121 Tvind  Albert Jensen [A.J.], 20/1 2003  
122 Uddannelse  Jon Helge Lesjø [J.H.L.], Pax original  
123 Uddannelsesplanlægning i udviklingslande  Knud Mortensen [K.Mo.], 20/9 2012  
124 Uddannelsesprotester i Danmark efter 1960  Knud Holt Nielsen [K.H.Ni.], 17/9 2015  
125 Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning  Peter Plant [P.Pl.], 4/10 2010  
126 Udeskole  Karen Barfod [K.Ba.], 16/12 2020  
127 Udflytterbørnehaver  Claus Peter Horstmann [Cl.P.H.], 8/6 2015  
128 Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse  Knud Mortensen [K.Mo.], 20/9 2012  
129 Undren  Finn Thorbjørn Hansen [F.Th.Ha.], 26/5 2020  Filosofi,
130 Ungdom  Ola Stafseng [O.St.], Torben Bechmann Jensen [T.B.J.], 27/11 2010  
131 Unge Pædagoger (UP)  Ellen Nørgård [E.N.], 24/9 2003  
132 Vejledningspolitik  Peter Plant [P.Pl.], 4/11 2009  
133 Vygotsky, Lev Semyonovich  Stig Brostrøm [S.Br.], Jacob Klitmøller [Ja.Kli.], 9/3 2011  Psykologi,

Vælg redaktion: Vis også inaktive redaktioner: