Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
     .  Parti-internationaler
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Trotskisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 27.464
: :
Socialist Workers Party (SWP (UK))
Left
Rocks
2024-07-17 04:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

SWP:
www.swp.org.uk

Britisk revolutionær trotskistisk orienteret organisation (indtil 1977: International Socialists), som er den absolut dominerende kraft i IS-tendensen. Dannedes i starten af 50'erne på baggrund af Tony Cliffs statskapitalisme-teori, hvor den overlevede med ganske få medlemmer. Fik sin første store vækst med fredsbevægelserne i starten af 60'erne, og voksede senere i store ryk efter 1968 og 1974. Er i dag den absolut dominerende kraft i Storbritannien til venstre for Labour med omkring 10.000 medlemmer.

International Socialism tendensen

IS-tendensen er den strømning på den internationale venstrefløj, som er grupperet omkring SWP. Den kan med en vis ret opfattes på to måder: Nemlig i en mere snæver forstand som de grupper, der organisatorisk samarbejder med SWP. Men i en bredere forstand omfatter den også de grupper, som i deres selvopfattelse er en del af IS-tendensen, opfattet som en politisk strømning. Dette gælder f. eks. det amerikanske ISO og det danske ASF. Begge er åbne overfor et samarbejde med SWP, hvilket dog er udelukket af, at SWP kun anerkender én gruppe i hvert land.

Som et egentligt organisatorisk samarbejde begyndte IS-tendensen for alvor at tage form fra midten af 80'erne centreret om et årligt internationalt møde i London. I dag tæller den grupper i Australien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Spanien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, USA, Zimbabwe og Østrig.

IS-traditionen

IS-traditionen er den tolkning af marxismen og udviklingen efter 2. verdenskrig, som blev grundlagt med Tony Cliffs «Statskapitalisme-teorien», som udkom i 1948. Senere tilføjedes teorien om «den afbøjede permante revolution» (Cliff) og teorien om «den permanente våbenøkonomi», som udvikledes af Michael Kidron som forklaring på den lange periode med krisefri kapitalisme fra 50'erne og frem til 1973. Traditionen er bredere end IS-tendensen, idet den også omfatter mindre grupper, som er mere luxemburgistisk inspirerede.

H.J.V.