Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 26.887
: :
Statsmonopolkapitalisme
Left
Rocks
2024-07-16 14:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Marxistisk begreb der betegner situationen i de udviklede kapitalistiske lande, hvor monopolkapitalen har underlagt sig den borgerlige stat. Derved er der sket en sammensmeltning mellem ledelsen af monopolerne og statsapparatet. Det kommer til udtryk gennem personsammenfald (statslige embedsmænd får plads i monopolernes bestyrelser og monopolernes ledere får plads i regeringen), ved at monopolerne sætter sig på en stor del af de offentlige budgetter (anlægsarbejder og indkøb af materiel) eller gennem statslig intervention (statsstøtte til bestemte brancher - bl.a. værfterne - og statslige indgreb i overenskomsterne).

Statsmonopolkapitalisme er et udtryk for en skærpelse af kapitalismens indre modsætninger - en forstærket kamp om den statslige omfordeling i takt med profitratens fortsatte fald. Men samtidig skaber den basis for opbygningen af socialismen, da der sker en stadig tættere koordinering af den samfundsmæssige produktion og ressourceanvendelse.

Begrebet er også blevet anvendt af nogle sovjetkritikere som karakteristik af samfundsstrukturen i Sovjetunionen i 1917-91. I den sammenhæng var formålet at slå fast, at Sovjetunionen ikke var noget socialistisk samfund (se også: Statssocialisme).

A.J.