Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Rusland
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.389
: :
Plekhanov, Georgij Valentinovitsj
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Georgij Plekhanov
Georgij Plekhanov

Plekhanov (1856-1918), russisk socialist. Georgij Valentinovitsj Plekhanov kan siges at have indført marxismen i Rusland, men i striden mellem de forskellige marxistiske fraktioner tilhørte han den tabende part - mensjevikkerne. Som marxistisk teoretiker var han lærd og skarpsindig, med et anstrøg af dogmatisk holdning som gør, at hans værker ikke anvendes meget i dag.

Frem til 1878 tilhørte Plekhanov den populistiske bevægelse i Rusland, som ville basere revolutionen i Rusland på bønderne og landsbykommunen. Han nåede efterhånden frem til den slutning, at populisterne undervurderede arbejderklassens betydning, og efter at være draget i eksil i Schweiz grundlagde han i 1883 gruppen «Arbejdets frigørelse», som var den første russiske marxistiske bevægelse. Plekhanov oversatte Marx og Engels til russisk og skrev en række værker om den historiske materialisme og dens filosofiske grundlag. I den Anden Internationale var han en selvskreven talsmand for de russiske marxister. Han var medlem af Internationalens Bureau.

Hans teoretiske hovedsynspunkt var, at socialismen først kunne indføres i Rusland, efter at kapitalismen havde udviklet sig meget længere, end tilfældet var i slutningen af det 19. århundrede. Han gik derfor ind for alliancer med borgerskabet og frarådede alliancer med bønderne. Det var et af de punkter, hvor hans opfattelse afveg fra Lenins. Plekhanov og Lenin skildtes efter den anden kongres i det russiske socialdemokratiske parti i 1903, hvor Plekhanov under selve kongressen stillede sig på Lenins og flertallets side i debatten om partiets organisation, men efter kongressen gik over på mindretallets - mensjevikkernes - side. Han vendte tilbage til Rusland efter Februarrevolutionen i 1917, og mente at denne indledte en lang periode med borgerlig demokrati, som kunne udvikle kapitalismen i Rusland. Han fordømte derfor Oktoberrevolutionen, som han karakteriserede som et «blanquistisk statskup».

Plekhanovs grundlæggende fejl - som giver ham en plads i marxismens historie - var at tro, at arbejderklassen i tilbagestående lande måtte hjælpe kapitalisterne til magten for bedre at kunne udvikle socialismen. Denne tanke er dobbelt umulig. Både fordi kapitalisterne næppe vil tage imod hjælp på sådanne præmisser, og fordi arbejdernes klassebevidsthed og kampvilje ikke lader sig udvikle og afvikle ifht. sådanne teoretiske planer. Kun alternativet den permanente revolution var politisk mulig.

J.E.