Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 33.781
: :
Kautsky, Karl
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Karl Kautsky
Karl Kautsky

Kautsky (1854-1938), tysk socialist af tjekkisk oprindelse, central skikkelse i det tyske socialdemokratiske parti (SPD) og i 2. Internationale. Kautsky er kendt for sin dobbelte rolle i udviklingen af revolutionær teori og praktisk reformisme. Da begivenhederne tvang ham til at vælge side, endte han klart på det revisionistiske standpunkt.

Karl Kautsky blev født i Prag og arbejdede indenfor det østrigske socialdemokrati. I Zürich, hvor han var i eksil, blev han marxist under påvirkning af Eduard Bernstein. I 1882-83 var han i London sekretær for Engels og rejste så til Stuttgart, hvor han grundlagde «Die Neue Zeit», som frem til 1917 var det ledende tidsskrift for marxistisk teori. Gennem sine bøger om SPDs program (Erfurt-programmet), om marxistisk økonomi og strategiske spørgsmål, udøvede han en enorm indflydelse, som gennem forskellige formidlingsled stadig er virksom i den socialistiske bevægelses rødder. I 1914-1917 indtog han først en venstreposition, da han gik mod de tyske krigsbevillinger og derefter en højreposition, da han kritiserede bolsjevikkerne. Efter krigen havde han først forskellige regeringsopgaver i Tyskland. I 1924 rejste han tilbage til Wien for at vie sit liv til teoretiske studier, som han bl.a. nedfældede i et stort værk om den historiske materialisme. I 1934 drog han i eksil til Amsterdam.

I SPD og 2. Internationale var Kautsky indblandet i tre store stridsspørgsmål. Han allierede sig med Rosa Luxemburg for at slå Bernsteins revisionistiske kritik af Marx tilbage, men hans argumenter var mere dogmatiske og skematiske end hendes. Rosa Luxemburg blev derpå hans hovedmodstander i debatten om socialisternes vej til magten. Kautsky formulerede her en teori, som blev kaldt «revolutionær ventepolitik»: socialisterne skulle ikke tage magten gennem voldelig revolution eller generalstrejke, men udvide deres magtbase gennem praktiske reformer, valgsejre og socialisering af produktivkræfterne, som ville komme i en stadig skarpere modsætning til de privatkapitalistiske ejendomsforhold. Imod denne «udmattelsesstrategi» indvendte Rosa Luxemburg, at kapitalismen måtte overvindes gennem kamp - ikke gennem belejring. Kautsky og Luxemburg stod atter sammen i debatten om oktoberrevolutionen, hvor de begge kritiserede bolsjevikkernes diktatoriske styre. Kautsky begrundede alligevel sit syn på en anden måde end Luxemburg. Han mente, at Rusland endnu ikke var modent for andet end en borgerlig revolution, og at socialismen ikke kunne indføres før den store befolkningsmasse havde nået et politisk og kulturelt niveau, som gav den flertallet i folket. Lenin og Trotskij skrev begge svar på Kautskys kritik; Trotskijs svar (ofte kaldet «Anti-Kautsky») er et ekstremt forsvar for terror som virkemiddel i en revolutionær situation.

I tilbageblik fremstår Kautsky - kaldet «socialismens pave» - omkring århundredeskiftet, da han var på højden af sin indflydelse, som en tragikomisk skikkelse. Selv de bedste tanker - som hans antimilitaristiske og demokratiske synspunkter - blev i hans udformning til pedantiske og dogmatiske skolemesterideer. Under begivenhedernes pres viste det sig, at hans synteser og kompromisser var uden bærekraft.

J.E.