Beslægtede opslag

Varer : Råvarer (12 opslag)
Fluor
Guld
Kobber
Kunstgødning
National Iranian Oil Company
OPEC
Ressourcer og ressourceanvendelse
Råvarer
Sand
Sisal
Stål
Tin

 

Natur (15 opslag)
Hav
Havret
Klima
Kredsløbsressourcer
Lagerressourcer
Natur
Naturdialektik
Naturmedicin
Tørke
Vand
Vandkraft
Vegetation
Vind
Økologi
Ørken