Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kredsløbsressourcer

Naturressourcerne inddeles i kredsløbsressourcer og lagerressourcer. Ved kredsløbsressourcer - eller ressourcer som kan fornys - forstår vi en råvare, som findes i uendelige mængder på jorden. Dette skal ikke opfattes absolut, men som et forhold mellem lagerstørrelse, tilvækst og vort forbrug af ressourcen. Alle kredsløbsressourcer er indirekte baseret på solenergi.. 

Kredsløbsressourcerne deles i fornyelige og betinget fornyelige ressourcer. De fornyelige ressourcer er strømningsressourcer baseret direkte på solstråling og energikilderne vand- og vindkraft. De betinget fornyelige ressourcer er biologiske ressourcer, som uafbrudt produceres i naturen (skov, fisk, vildt, landbrugsprodukter) og tilstandsressourcerne luft og vand. Denne gruppe bruger så lang tid på at opbygge sit lager, at vi må regulere forbruget for ikke at overbelaste kredsløbet.

L.Y.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.952