Send
Christian Friis Bach [C.F.B.]

Christian Friis Bach

Christian Friis Bach (1966-), selvstændig - forfatter, foredragsholder, underviser og konsulent. Han har orlov fra sin stilling som lektor i International Økonomi/Udviklingsøkonomi ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, og er derudover ekstern lektor ved Roskilde Universitetscenter. Christian Friis Bach er oprindeligt uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole med hovedvægten indenfor kemiske fag og tog i 1996 en Ph.D. grad i International Økonomi fra samme sted. Herudover har han taget Tillægsuddannelsen ved Danmarks Journalisthøjskole.

Han har arbejdet som journalist på Danmarks Radio, Orientering; ved Verdensbanken (International Trade Division); Økonomisk Institut, Københavns Universitet; Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut; og som konsulent for Verdensbanken, Udenrigsministeriet, EU, UNDP m.fl. Derudover har han undervist på et internationalt kursus i globale generelle ligevægtsmodeller afholdt af GTAP (Global Trade Analysis Project), USA.

I sin fritid har Christian Friis Bach været aktiv i en række frivillige organisationer heriblandt Amnesty International, U-landsimporten og Butik Salam. I 1993-94 var han initiativtager til dannelsen af Max Havelaar Fonden i Danmark, og fik i den forbindelse Fords Initiativpris. Fra 1997-2001 var han formand for Mellemfolkeligt Samvirke. Han har rejst i en lang række u-lande i Afrika, Latinamerika og Asien.

Han er medlem af Hovedbestyrelsen i det Radikale Venstre og sidder i bestyrelsen for bl.a. International Institute for Sustainable Development i Canada. Han er gift, har tre børn og driver i fritiden et mindre landbrug med 30 tdr. land ved Ganløse.

 

Artikler af forfatter: Ny økonomisk verdensorden (NØV)
  UNCTAD
  WTO