Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Anarkisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 37.469
: :
Godwin, William
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

William Godwin
William Godwin

Godwin (1756-1836), engelsk skribent, en af anarkismens tidlige teoretikere. «An Enquiry concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness» som Godwin udgav i 1793, var det første anarkistiske programskrift. Her findes alle de væsentlige træk ved det anarkistiske grundlag. Godwins fundamentale kritik af undervisningssystemet, ægteskabet, retsvæsenet, hans afvisning af ejendom, religiøse institutioner, politisk magt og parlamentarisme blev fast tilbehør hos senere anarkister. Men Godwin var en forløber, der stod udenfor den historiske anarkistiske bevægelse. De smågrupper der sympatiserede med hans tanker, blev hurtigt kvalt under den reaktionsperiode, der fulgte Napoleonskrigene. Godwin var søn af en frikirkepræst og fik selv præsteuddannelse ved Hoxton College, men han blev hurtigt ateist.

Godwins tænkning var bestemt af to fikse ideer: En dogmatisk rationalisme og en ubøjelig individualisme. «Fornuften er den eneste lovgiver, og dens påbud er uigenkaldelige og entydige.» Uddannelse er nøglen til frigørelse, men ikke den uddannelse som regeringerne anvender for at opretholde deres egen magt. «Der findes ikke noget mere fornuftsstridigt end forsøg på at opretholde en fælles opfattelse blandt menneskene ved hjælp af myndighedernes påbud. Opfattelserne som således bliver påtvunget folks bevidsthed, er ikke deres virkelige opfattelse.» Ejendom er roden til alt ondt og må afskaffes. Lykke og fred er kun muligt i et decentraliseret samfund med en retfærdig fordeling af de materielle goder. I modsætning til mange andre anarkister opfattede Godwin maskinen som en befrier, og han regnede med, at arbejdsdagen i et samfund præget af lighed og uden luksus ville kunne reduceres til en halv time! Til trods for Godwins skarpe angreb på ægteskabet og kernefamilien var han gift to gange. Første gang med Mary Wollstonecraft, en af de første kvindesagsforkæmpere i England (se Wollstonecraft). En direkte, stærk påvirkning fra Godwin findes hos P. B. Shelley, der til sidst blev Godwins svigersøn. Shelleys digtcyklus'er: «Queen Mab», «The Revolt of Islam» og «Prometheus Unbound» er i høj grad «Political Justice» bragt på verseform. Gennem Robert Owen øvede Godwin også en indirekte indflydelse på den tidlige engelske fagbevægelse. I 1890'erne fik Godwins hovedværk en renæssance. Det afspejler sig i William Morris: «News from Nowhere», George Bernhard Shaws: «Back to Methusalem», Oscar Wildes: «Soul of Man under Socialism» og H. G. Wells: «Men like God». Den russiske anarkist Kropotkin genfandt til sin store forbavselse mange af sine ideer i Godwins tidlige værk. Blandt nyere anarkistiske engelske teoretikere har Godwin i nogen udstrækning påvirket Herbert Read, George Woodcock og Alex Comfort.

H.P.Aa.

Litteratur

W. Godwin: An Enquiry conceming Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness, London 1976.