Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 42.130
: :
Generalstrejke
Left
Rocks
2023-11-27 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Generalstrejke er egentlig en strejkeform, som omfatter alle eller de fleste arbejdere indenfor et geografisk afgrænset område. Den har været et af arbejderbevægelsens vigtigste kampmidler, så længe klassen har eksisteret og er blevet opfattet både som et defensivt og et offensivt våben. Det sidste nok især i de anarkistiske og syndikalistiske traditioner, hvor generalstrejken skulle udgøre optakten til den revolutionære omvæltning.

19. århundrede

En af de første udgaver af generalstrejken var «The Grand National Holiday of the Working Class», undfanget af den britiske Owentilhænger William Benbow i 1832. Siden skulle spørgsmålet dukke op på de fleste internationale arbejderkongresser. F.eks. på 1. Internationales kongres i Genève i 1866, hvor konklusionen i første omgang blev, at generalstrejken «forblev en abstraktion uden revolutionær værdi, så længe arbejderklassen ikke havde skabt sig en solid økonomisk organisation». På Bruxelles-kongressen i 1868 blev generalstrejken til Marx' store utilfredshed drøftet som et middel mod krig. Han regnede ideen for uigennemførlig.

Forholdet til generalstrejken er et af de punkter, hvor konflikten mellem marxismen og anarkismen kommer klarest til syne: Marxismen og senere socialdemokratiet betragtede generalstrejken som et af flere taktiske midler af begrænset anvendelse, som måtte underordnes hovedperspektivet: Erobringen af den politiske magt, som var den forpost hvorfra arbejdernes frigørelse skulle begynde. Anarkisterne havde i stedet den opfattelse, at det i arbejdernes frigørelseskamp var den økonomiske frigørelse der var overordnet. For dem var generalstrejken den kamp, hvor arbejdernes økonomiske magt blev direkte konfronteret med borgerskabets, og som det forhåbentlig var arbejderklassen, der gik sejrende ud af.

Efter 1. Internationales opløsning blev ideen om generalstrejke diskuteret på de «bakunistiske» kongresser (bl.a. St. Imier, Genève og Bruxelles). Den blev nu ikke længere primært opfattet som et antikrigs-middel, men som selve den form den sociale revolution ville antage. Mange forestillede sig, at verdensrevolutionen ville begynde med en omfattende arbejdsnedlæggelse, som lammede det borgerlige samfund og som viste arbejderklassens magt. Skulle dette blive effektivt, var det nødvendig med en stærk faglig arbejderbevægelse, som den syndikalisterne senere skulle forsøge at opbygge. Men den borgerlige stat ville ikke falde, alene som en konsekvens af generalstrejken. Strejken ville snarere føre til borgerkrig og åben revolution.

2. Internationales kongresser blev generalstrejken atter diskuteret: som et defensivt middel mod krig og krigsfare, eller som et redskab for at opnå parlamentariske rettigheder for arbejderklassen.

Efter at anarkisterne - efter perioden med «handlingens propaganda» - genoptog arbejdet i fagbevægelsen og (anarko)syndikalismen opstod i 1890'erne, trådte generalstrejken atter i forgrunden. Den franske fagforening CGT erklærede sig massivt for generalstrejke, og ideerne fandt igen indpas i flere lande. Kriserne i de socialistiske arbejderpartier gjorde sit til dette. De blev tvunget til visse indrømmelser overfor tanken - om end under modstand, bl.a. fra Wilhelm Liebknecht.

20. århundrede

Lige efter århundredeskiftet gik der en bølge af generalstrejker over Europa, flere steder modarbejdet af den socialdemokratiske fagbevægelse. Syndikalismen voksede i styrke, men også indenfor socialdemokratiet opstod der en diskussion om generalstrejke, ofte under betegnelsen massestrejke. Rosa Luxemburg gik f.eks. imod socialdemokratiets tidligere ensidige opfattelse af den politiske generalstrejke som et defensivt kampmiddel og så i massestrejken et eksempel på «den proletariske masses opførsel under revolutionen». Fejlslagne generalstrejker i Sverige (1909) og Belgien (1913) øgede imidlertid imidlertid den almindelige skepsis overfor dens muligheder

Oktoberrevolutionen i 1917 førte imidlertid til, at ideen om generalstrejke atter blev aktuel. I de følgende år gennemførtes flere heldige generalstrejker. I Tyskland (1920) bl.a. mod det reaktionære Kapp-kup, og alene truslen om generalstrejke under Påskekrisen i Danmark samme år førte til, at kongen og borgerskabet bøjede sig. Bevægelsen kulminerede i 1926, da 6 millioner britiske arbejdere var i generalstrejke, men den måtte dog afbrydes efter nogle ugers forløb - dels pga. uenighed i strejkeledelsen, dels pga. organiseringen af frivillige strejkebrydere.

Tilliden til generalstrejken som økonomisk kampmiddel svækkedes derefter, men den politiske generalstrejke er siden blevet anvendt med held i bl.a. Indien (1920'erne og 30'erne) og Frankrig (1968). Strejkerne i Danmark i 1943-44 kaldes normalt folkestrejker, fordi de ikke blot var generalstrejker, men også omfattede grupper udenfor arbejderbevægelsen (tjenestemænd og erhvervsdrivende). Storkonflikterne i Danmark ifbm. sammenbrudte overenskomstforhandlinger har ikke været generalstrejker, da det kun har været et mindre del af arbejderklassen, der er blevet taget ud i konflikt. Påskestrejkerne i 1985 udgør dog en delvis undtagelse, da de omfattede det største antal offentligt og privat ansatte, der har nedlagt arbejdet på samme tid og med samme formål.

A.J.