Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 55.070
: :
Føderalisme
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ved føderalisme forstås en organisationsform, som bygger på sidestillede, selvstyrende enheder. Disse selvstyrende grupper som er organiseret i arbejdskollektiver vælger delegater til føderationen. Delegaterne står direkte til ansvar overfor deres vælgere, som til enhver tid har tilbagekaldelsesret overfor delegaterne. Det føderative system står i modsætning til centralisering, dvs. en organisationsform hvor beslutningsretten er samlet i én overordnet organisation. Føderationen består af enheder, der hver for sig repræsenterer geografiske områder, brancher, fagforeninger, o.l. Delegaterne bestyrer kommuner og føderationer af kommuner. Gennem den permanente tilbagekaldelsesret danner de selvstyrende grupper basis i samfundet.

Føderalistiske ideer og tendenser er til stadighed dukket op i de senere århundredes demokratiske og socialistiske bevægelser. Nationale enheder som Schweiz og USA har i dag en føderativ styreform, men som Bakunin påpegede, er det kun socialismen, der kan give føderalismen et revolutionært indhold.

Syndikalisterne fremviste tidligt en føderalistisk organisationsopfattelse. Det gjaldt organisationer som IWW (International Workers of the World) i USA og CNT (Confederacion Nacional de Trabajo) i Spanien. På en kongres i Madrid i 1931 vedtog CNT en plan for en føderal industriel organisation. Hovedformålet var aktiv økonomisk kamp og social opbygning. Disse planer blev ført ud  i livet i perioden 1936-1938, samtidig med at andre føderationer blev oprettet i Spanien. Det eksisterede en føderation af 500 kollektiver i Aragon og en føderation af 900 landbrugskollektiver i området omkring Valencia. De 900 kollektiver omfattede 40 % af befolkningen i disse provinser. Aktiviteterne i føderationen blev koordineret gennem et regionalt administrativt råd bestående af 26 tekniske afdelinger. Kontrollen med det regionale administrative råd foregik på følgende måde: Hver arbejdsgruppe valgte sine delegerede til kollektivet. Delegerede fra kollektiverne havde med jævne mellemrum møder med det regionale administrative råd. En kollektivkongres der mødtes hvert halve år, diskuterede og reviderede planer og oplæg. Kongressen udstak retningslinjer for det administrative råd, og afsatte folk der havde vist sig uduelige. I Spanien fungerede og blomstrede føderationerne på trods af krigen mod fascisterne og konflikter med Moskva-tro kommunister og med tilhængere af regeringen. Årsagen til den enorme aktivitet og motivation der fandtes i føderationerne, er de muligheder denne organisationsform giver enkeltindividet for aktivt at deltage i udformningen af samfundet. Erfaringerne fra den spanske borgerkrig er af stor betydning for føderalismen (se Spanske borgerkrig).

Proudhon var den første til at formulere en teori om et fuldstændigt føderativt system baseret på anarkistiske ideer. I dag anser anarkister og libertære socialister føderalismen som det eneste rigtige organisatoriske system. Det er fleksibelt, antibureaukratisk og til enhver tid åbent for kritik og revurdering. Føderalismen tager ikke på samme måde sigte på at organisere folk i alle detaljer som i en folkekommune. Organisationsformen har lige stor værdi for aktiviteter indenfor et samfund som for organisering på nationalt eller internationalt plan. Det vigtigste ved føderalismen som organisationsform er, at den ikke er låst og entydig. I et socialistisk samfund vil den virke stimulerende på smågruppers og enkeltindividers aktive deltagelse i udformningen af politikken.

I vor tid oplever vi magtesløsheden, når det handler om at være medbestemmende i samfundet. Politiske afgørelser bliver taget centralt, fjernt fra de der mærker konsekvenserne i dagligdagen, og som derfor burde være direkte medbestemmende. Den teknologiske udvikling fortsætter med markedsøkonomiske analyser og profit som den eneste styring. Økologisk balance og menneskelige behov tages ikke i betragtning i denne sammenhæng. Skal disse mål virkeliggøres, behøves en organisation, hvor mennesker kan danne selvstyrende grupper for at befri deres egen hverdag.

S.Go.