Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 33.416
: :
Fredspligt
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Fredspligt går på forholdet mellem arbejdere og kapitalejere, og er fastslået i Hovedaftalen der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Parterne forpligtiger sig til at afstå fra at skabe konfliktsituationer i perioderne mellem fornyelsen af aftalerne på arbejdsmarkedet - overenskomsterne.

Fredspligten må ses i sammenhæng med kapitalejernes ledelsesret. I Danmark er «retten til at lede og fordele arbejdet» ligeledes nedfældet i Hovedaftalen. I praksis er der meget vide grænser for ledelsesretten; kapitalejerne kan for så vidt frit nedlægge hele virksomheden. Arbejdsmiljøloven giver arbejderne en delvis ret til at stoppe sundhedsfarligt arbejde, men den giver samtidig kapitalejerne ret til at kræve det sat i gang igen.

Arbejdernes magt ligger i sidste ende i muligheden af at trække arbejdskraften tilbage - stoppe arbejdet. Formerne for arbejdskamp kan variere - nægtelse af overarbejde, arbejd langsomt, arbejde efter reglerne, strejke - men fælles for dem er, at de er brud på fredspligten, og at de kan rammes af de aftaler, LO og forbundene er forpligtede af.

I stedet for fredspligt er arbejderklassen bedre tjent med:

Det gælder dog kun, når arbejderklassen er i offensiven. I defensive perioder giver fredspligten en vis form for beskyttelse overfor arbejdsgivernes angreb.

Kapitalejerne har de stik modsatte interesser, og er bedst tjent med:

Arbejdernes tillidsrepræsentanter har pligt til at gøre deres bedste for at bevare et roligt og godt samarbejde på arbejdspladsen. Derfor er det også uforeneligt med arbejdsgivernes og tillidsrepræsentanternes pligter at tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikter.

Begge «parter» har denne pligt, mens kapitalejerne på deres side har ledelsesretten. Arbejderne kan derfor ikke acceptere princippet om fredspligt. Pga. Hovedaftalen og fredspligten vil arbejderne normalt gå udenom det faglige apparatet ved konflikter og i stedet vælge delvist hemmelige aktionskomiteer til at lede kampen.

A.J.