Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 15/6 2014
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 20.338
: :
Aktivitetspædagogik
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Aktivitetspædagogik er en betegnelsen som er blevet brugt om undervisning der er kendetegnet ved elevaktivitet forstået som plads til den enkelte elevs spontane udfoldelse eller som elevens selvvirksomhed gerne i tværfaglige projektet hvor eleverne selv skal løse problemerne. Undervisningsforløbet afsluttes typiske med kritik og vurdering foretaget af eleverne. Målet er den rigest mulige udvikling for enkelte det barn.

Elevaktivitetens betydning for læring kan f.eks. både føres tilbage til både Rousseau og Dewey (the laboratory school).

Aktivitetspædagogikken er et begreb der navnlig blev anvendt i mellemkrigstiden om forskellige former for skolepraksis der kunne have forskelligt teoretisk udgangspunkt og hvor barnet og dets aktivitet var i centrum. I skandinavisk sammenhæng iværksatte den østrigske Elsa Köhler udviklingsarbejder i Sverige og Norge. Hun samarbejde med blandt andre Esther Hermansson i Gøteborg og udviklingsarbejderne omfattede ca. 4000 børn. Elsa Køhler betegnede sin forskning som «psykologisk forskning i den pædagogiske situation». Og hun hævdede, at en sådan forskning både gjorde det muligt at studere komplicerede livssituationer og at imødekomme pædagogiske krav. Hun betegnede forsøgene som undervisning gennem opdragelse.

I Danmark knyttede arktivitetspædagogikken an til debatten om selvvirksomhed. En paragraf om børnenes opøvelse til selvvirksomhed blev indføjet i skoleloven i 1937 som §15. Cand. psyk. Ester Herlak arbejdede f.eks. efter aktivitetsprincippet ved Skovgaardskolen i Gentofte Kommune fra sidst i 1940'erne. Hun havde besøgt Wien og Gøteborg og hun fulgte en første klasse til realeksamen – nogle børn blev skilt ud efter 7. og nye kom til. De studiefærdigheder hun ønskede at udvikle var :

Fagkredsen var den traditionelle. Dog havde orienteringsfagene stor plads og hendes erfaring var at børnene havde størst udbytte hvis læreren «satte ind» når børnene følte at de havde brug for det. Centralt var, at børnene vidste hvad de ville arbejde med, at opgaven var overkommelig og, at børnene kunne at tale sagte sammen. Hendes undervisning blev ikke kategoriseret som formel forsøgsundervisning, men kunne rummes inden for den daværende skolelovs og læseplans rammer.

E.N.

Litteratur

Elas Köhler: Aktivitätspædagogik, Natur och Kultur. Stockholm 1936.
Karl Falck: Vor arbejdsmaade, 15 Aars Forsøg med Gruppearbejde i Skolen, Det danske Forlag 1948.
Ester Herlak: Undervisningens indhold – en udviklingslinje. Gyldendal 1969.
Arkiv: Estre Herlaks arkiv opbevares på Gentofte Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.