Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Ungarn
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Stalinisme
     .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 31.678
: :
Rákosi, Mátyás
Left
Rocks
2024-05-22 05:06

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Mátyás Rákosi
Mátyás Rákosi

Mátyás Rákosi (1892-1971), ungarsk kommunistisk politiker.

Rákosi blev født i en middelklassefamilie og uddannet på Budapests handelsakademi. Han blev medlem af Ungarns Socialdemokratiske Parti i 1910. Under 1. Verdenskrig faldt han i russisk fangenskab, og efter sin tilbagekomst til Ungarn i 1918 var han sammen med Bela Kun med til at stifte det ungarske kommunistparti. Under rådsrepublikken (marts-juni 1919) indtog han forskellige mindre poster i regeringen, og da rådsrepublikken brød sammen flygtede han sammen med Kun til Østrig, og efter forvisning herfra videre til Sovjetunionen.

I 1924 var Rákosi atter tilbage i Ungarn for at organisere kommunistpartiet, der siden 1919 havde været illegalt. Han blev dog arresteret allerede i 1925 for dette arbejde. Efter nogle år i fængsel kom han atter på fri fod, men blev atter fængslet i 1935, og denne gang idømt livsvarigt fængsel. I 1940 blev han dog løsladt efter anmodning fra Sovjetunionen, hvor han opholdt sig de følgende år. Han blev sovjetisk statsborger og vandt Stalins fortrolighed.

I 1944 vendte han sammen med de sovjetiske soldater der befriede Budapest fra tyskerne atter tilbage til Ungarn, og fra da af frem til sommeren 1956 var han som kommunistpartiets generalsekretær en af de mest indflydelsesrige politikere i landet. Han fulgte en stram stalinistisk kurs, der bl.a. resulterede i udrensningen af en række «titoister» efter bruddet mellem Jugoslavien og Sovjetunionen i 1948 - deriblandt Laszlo Rajk. I en kort periode 1955-56 var han desuden ministerpræsident, efter at den mere reformorienterede Imre Nagy var blevet fjernet fra posten og udrenset af partiet.

Som følge af sin modvilje mod at følge Khrustsjovs forsoningspolitik overfor Jugoslavien, blev han i 1956 tvunget til at trække sig tilbage, og han var således ude af politik, da Ungarnopstanden gjorde oprør mod de herskende forhold i landet. Fra 1956 til sin død i 71 opholdt Rákosi sig i Sovjetunionen.

A.J.