Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Venstresocialisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 36.633
: :
Christiansen, Niels Finn
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Niels Finn Christiansen

Niels Finn Christiansen (1937-), dansk arbejderhistoriker og venstrefløjsaktiv. Student i 1956, mag.art. i historie i 1969 og dr.phil. i historie i 1999 på disputats om Hartvig Frisch.

Han var i sin studietid aktiv i Studentersamfundet - socialistiske studenter (1961-68). I 1965 gik han ind i Vietnambevægelsen, hvor han fortsatte til 1973. Medlem af VS 1967-73, hvor han forlod partiet sammen med leninist-fraktionen.

I 1970 var han med til at stifte Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH), som han siden har været medlem af. Han var i 1973-76 og atter 1984-94 redaktør af selskabets årbog. Har siddet i Politisk Revys styrelse siden 1972 og været medlem af Kritiske Historikere fra 1973 til foreningens stille opløsning omkring 1985.

Christiansen har i sine aktiviteter søgt at forene politisk praksis og fagkritisk virksomhed. Hans virkefelt er i dag fortsat arbejderbevægelsens historie og velfærdsstatens udvikling set i en historisk kritisk belysning. Han er forfatter til en række bøger og en lang række artikler: Socialismens historie, bd. I (1976), Arbejderbevægelsens Forhistorie, (1986), Klassesamfundet organiseres 1900-1925 i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 12 (1990), Hartvig Frisch. Mennesket, politikeren. En Biografi. (1993).

A.J.