Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 272.065
: :
Byguerilla
Left
Rocks
2023-12-08 17:21

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Mao Tse-tung og senere general Giap i Vietnam, udviklede teorierne om guerillahæren der bevæger sig som fisken i vandet blandt en venligsindet bondebefolkning, mens byerne - fjendens baser - omringes og afskæres fra kontakt med omverdenen. Forudsætningerne for både den kinesiske og vietnamesiske revolution og dermed for Maos og Giaps bidrag til befrielsesstrategien var samfund hvor det store flertal af befolkningen boede i landsbyer.

I samfund med en høj grad af urbanisering lader disse teorierne sig ikke passe ind. En række bevægelser og grupper har forsøgt at finde bedre egnede kampformer, fra terroristgrupper omkring Andreas Baader og Ulriche Meinhof i Vesttyskland til IRA i Nordirland, ETA i Euskal Herria og Tupamaros bevægelsen i Uruguay. Det kan være vanskeligt at skelne mellem legitim byguerilla og vilkårlig personrettet terror, men med udgangspunkt i den analyse bevægelsen baserer sig på, og den reaktion den fremprovokerer ved sine aktioner, kan vi kalde Baader-Meinhof for byguerilla, mens IRA er et grænsetilfælde. Det er imidlertid guerillabevægelsen Tupamaros, der har udviklet den vigtigste teori og praksis for en byguerilla. Tupamaros blev dannet i Uruguay i 1962 og havde betydelig indflydelse i landet frem til dens nederlag overfor militæret i slutningen af 1972 ,

Uruguay er et af de mest urbaniserede samfund i verden. Over 80 procent af befolkningen bor i byer eller tætbebyggede områder - særligt i Montevideoområdet. Efter mislykkede forsøg på at oprette baser på landet, flyttede Tupamaros bevægelsen sit hovedkvarter til hovedstaden. I storbyens hjerte var guerillaen tæt på de fleste fjendtlige mål, og den var i umiddelbar forbindelse med resten af befolkningen. I praksis førte det til, at Tupamaros bevægelsen fik etableret stærke kontakter med fagbevægelsen, politiske venstrefløjsgrupperinger og studenterne.

Bevægelsen var organiseret efter celleprincippet. Kun få vidste hvem der var med i andre dele af organisationen, og den første tid undgik man derved, at bevægelsen blev trævlet op, selv om et medlem blev taget.

Tupamaros bevægelsen anvendte selektiv (udvalgt) terror for at fremtvinge en polarisering i Uruguay. Politi, militær, fremtrædende forretningsfolk og udenlandske diplomater blev udsat for bombeangreb, bortførelser og drab. Som en byorganisation købte Tupamaros det meste af det den behøvede. Pengene blev skaffet ved røveri fra banker, firmaer og velstående privatpersoner.

Tupamaros bevægelsen eksisterer fortsat, men er stærkt reduceret. Organisationer og grupper i andre lande har i større eller mindre grad kopieret deres teorier og metoder. Det gælder f.eks. Black Panther bevægelsen i USA, enkelte grupper i Japan, Italien og Frankrig, men uden at der foreløbig findes eksempler på, at nogen byguerilla har sejret. For godt nok er fjendens mål indenfor rækkevidde for guerillaen i byen, men det er fjenden også. Og militærmagten og politiet har deres største styrke netop i de store byer.

F.N.