Kategorier dette opslag er registreret under:
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/8 2003
Læst af: 52.670
: :
Islamisk fundamentalisme
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Islamisk fundamentalisme kan defineres som en politisk ideologi der har til formål at islamisere eller re-islamisere lovgivningen, institutioner og regeringsapparatet. Den ønsker at etablere en islamisk stat, hvor den forfatningsmæssige ramme og den politiske organisering udelukkende er baseret på Islam, med Sharia eller islamisk lov som den eneste lovgivningsmæssige reference.

Den moderne form for islamisk fundamentalisme opstod omkring starten af det 20. århundrede. Både som en reaktion mod modeniserende strømninger, der søgte at vestliggøre den muslimske verden, og som en modstandsbevægelse mod kolonimagterne - især Storbritannien.

Der udkrystalliseredes to hovedretninger:

Selvom alle de islamiske fundamentalistiske bevægelser deler det samme mål - dannelsen af en islamisk stat - så har de forskellige opfattelser af strategierne, strukturene og den sociale og politiske organisering af denne type stat. De radikale bevægelser mener, at den islamiske stat må dannes ovenfra og ned - om nødvendigt gennem vold. De ønsker ikke at vente indtil samfundet gradvist bliver islamisk, og de ønsker ikke at indgå kompromisser med de eksisterende regimer. Dette er tilfældet med Gamaat Islamiya i Egypten og GIA i Algeriet. De moderate bevægelser fordømmer til gengæld vold og er åbne overfor politisk dialog. De mener, at islamiseringen af samfundet fører til dannelsen af en islamisk stat. Derfor sætter de uddannelse og undervisning højt. De moderate bevægelser findes i Egypten (det Muslimske Broderskab), i Palæstina (Hamas) og i Algeriet (FIS og MSP). De er også under udvikling i andre lande som f.eks. Adl-wal-Ihsane (Retfærdighed og Velgørenhed) i Marokko.

Den islamiske fundamentalisme blev udviklet i forskellige perioder i de forskellige dele af den arabiske verden: i det 18. århundrede i Saudi Arabien (se Wahabisme) og i det 20. århundrede i Egypten (se det Muslimske Broderskab), og i andre lande i 1970'erne og 80'erne (se FIS, Hamas, Hizbollah). Den iranske revolution i 1979 spillede - selvom den tilhører den shia-muslimske strømning - sammen med krigen i Afghanistan en vigtig rolle i spredningen af islamisk fundamentalisme.

A.J.

Internet

Politisk Islam – et reaktionært oprør. En emneliste fra Tidsskriftcentret.dk