Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 28.781
: :
Autonomi - autonomt tidsskrift
Left
Rocks
2024-05-22 05:06

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Tidsskriftet Autonomi (1988-98), dannet af en gruppe autonome, organiseret i Autonome Revolutionære, det senere Autonomi-kollektiv. Tidsskriftet var i sin begyndelsesfase et slags info- og debatforum for de løbende modstandsaktiviteter, der fandt sted i de forskellige aktivistmiljøer i og omkring BZ-bevægelsen og andre subversive miljøer. Tidsskriftets redaktionelle linie lagde meget vægt på at formidle internationale erfaringer om aktuelle temaer, for derigennem at skabe konkrete forbindelser mellem den lokale og internationale modstand. Således var det første nummer af Autonomi en gennemgang af den autonome bevægelse og byguerillagrupperne i Vesteuropa. Den efterfølgende udgave – et 104-siders stort dobbeltnummer – tog udgangspunkt i aktivistmiljøets solidaritetskampagner med den palæstinensiske opstand mod den israelske besættelse – Intifadaen –  der startede i 1988. Derefter blev bl.a. Palæstinas nyere historie gennemgået, zionismens ideologi samt det palæstinensiske folks historiske og politiske modstandsetapper - udfra den aktive basismodstands vinkel. Denne udgaves oplag toppede med 2.400 solgte eksemplarer.

Efterhånden som bevægelserne og aktiviteterne i Danmark af meget forskellige samfundsmæssige og subjektive grunde langsomt fortonede sig i begyndelsen af 1990'erne, forandredes tidsskriftet til et magasin med en større temabredde, der rakte langt ud over det generelt nedadgående aktuelle modstandsmiljø. På denne måde forsøgtes – foruden at fastholde den gamle men nu tiltagende passive læserkreds – at interessere den nye generation af aktivister, som tidsmæssigt og temamæssigt kun var koncentreret om bestemte og afgrænsede interessefelter (alternativ byøkologi, kampen for Ungdomshuset, mod Øresundsbroen, senere veganisme og dyrebefrielse, etc.) for den autonome kritik af såvel den institutionaliserede venstrefløj som på det kapitalistiske samfund som helhed. Debatten om feminisme, seksualitet, identitet og et andet arbejdsbegreb hinsides det gængse lønarbejde indtog en stor plads i tidsskriftet. Dette bidrog bl.a. til, at Autonomi i gennemsnit kunne opretholde et oplagstal på omkring 1000 eksemplarer pr. udgave.

Tidsskiftet Autonomi eksisterede således fra foråret 1988 til november 1998. Det udkom med ca. 4 numre om året. Oplaget lå på 800-2.400 solgte eksemplar. Efter dobbeltnummeret 42/43 besluttede Autonomi-kollektivet i sommeren 1999 at omstille det hidtidige trykte magasin til et internet-tidsskrift – som i samarbejde med autonome fra Sverige, Tyskland og Italien – skal være et flersprogligt autonomt info-, debat- og mobiliseringsforum for en antinational, subversiv modstand mod samtlige fremtrædelsesformer af magthavernes neoliberalistiske EUropaprojekt.

G.S.