Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
     .  Parti-internationaler
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Trotskisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.140
: :
Socialist Workers Party (SWP (UK))
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

SWP:
www.swp.org.uk

Britisk revolutionær trotskistisk orienteret organisation (indtil 1977: International Socialists), som er den absolut dominerende kraft i IS-tendensen. Dannedes i starten af 50'erne på baggrund af Tony Cliffs statskapitalisme-teori, hvor den overlevede med ganske få medlemmer. Fik sin første store vækst med fredsbevægelserne i starten af 60'erne, og voksede senere i store ryk efter 1968 og 1974. Er i dag den absolut dominerende kraft i Storbritannien til venstre for Labour med omkring 10.000 medlemmer.

International Socialism tendensen

IS-tendensen er den strømning på den internationale venstrefløj, som er grupperet omkring SWP. Den kan med en vis ret opfattes på to måder: Nemlig i en mere snæver forstand som de grupper, der organisatorisk samarbejder med SWP. Men i en bredere forstand omfatter den også de grupper, som i deres selvopfattelse er en del af IS-tendensen, opfattet som en politisk strømning. Dette gælder f. eks. det amerikanske ISO og det danske ASF. Begge er åbne overfor et samarbejde med SWP, hvilket dog er udelukket af, at SWP kun anerkender én gruppe i hvert land.

Som et egentligt organisatorisk samarbejde begyndte IS-tendensen for alvor at tage form fra midten af 80'erne centreret om et årligt internationalt møde i London. I dag tæller den grupper i Australien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Holland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Spanien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, USA, Zimbabwe og Østrig.

IS-traditionen

IS-traditionen er den tolkning af marxismen og udviklingen efter 2. verdenskrig, som blev grundlagt med Tony Cliffs «Statskapitalisme-teorien», som udkom i 1948. Senere tilføjedes teorien om «den afbøjede permante revolution» (Cliff) og teorien om «den permanente våbenøkonomi», som udvikledes af Michael Kidron som forklaring på den lange periode med krisefri kapitalisme fra 50'erne og frem til 1973. Traditionen er bredere end IS-tendensen, idet den også omfatter mindre grupper, som er mere luxemburgistisk inspirerede.

H.J.V.