Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 37.503
: :
Beskæftigelse
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

At være beskæftiget betyder at have lønnet arbejde. Gennem statistiske indberetninger eller undersøgelser holder de forskellige lande rede på den samlede beskæftigelse og dens fordeling på erhverv og køn. Statistisk defineres beskæftigelse ud fra en international konvention. De beskæftigede består af alle indenfor et givet aldersinterval (oftest 16-66 år) som a) udførte lønnet arbejde indenfor en given tidsperiode, enten en uge eller en dag, b) har et lønnet arbejde, men som på registrerings- eller undersøgelsestidspunktet var midlertidig fraværende, f.eks. pga. sygdom, ferie eller lignende.

 

1985

1990

1998

Beskæftigede personer

2.598.392

2.673.832

2.699.314

Erhverv Fordeling i %
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

7,4

5,9

4,3

Industri

18,6

18,8

17,7

Energi og vandforsyning

0,7

0,7

0,7

Bygge- og anlægsvirksomhed

5,8

6,3

6,0

Handel, hotel og restaurationsvirksomhed mv.

17,0

17,3

18,0

Transportvirksomhed, post og telekommunikation

6,8

6,8

6,6

Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice

9,0

10,6

11,4

Offentlige og personlige tjenesteydelser

34,0

33,2

34,9

Uoplyst erhverv

0,6

0,6

0,5

Beskæftigelsesudviklingen i Danmark 1985-98. Det samlede antal beskæftigede og deres fordeling på brancher og sektorer. (Danmarks Statistik)

Med underbeskæftigelse menes en fuld eller delvis mangel på lønnet arbejde. Men underbeskæftigelse er ikke det samme som den registrerede arbejdsløshed. Underbeskæftigelse bliver skønsmæssigt beregnet udfra forskellige kriterier som: 1. Har ingen arbejdsindtægt og har søgt lønnet arbejde. 2. Har ulønnet arbejde, men ønsker lønnet arbejde. 3. Antages at have for lidt ulønnet arbejde (f.eks. husmødre uden børn). 4. Antages at have for lidt lønnet arbejde. Eftersom myndighederne ikke anvender de samme kriterier, bliver opgørelserne over underbeskæftigelse forskellige. Begrebsmæssigt er det derfor uklart.

S.N.