Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.182
: :
Sexpol
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:18

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den østrigske læge og psykoanalytiker Wilhelm Reich (1897-1957) forsøgte i sin marxistiske fase at smelte marxismen og Freuds psykoanalyse sammen til én teori, som kunne bruges i arbejderklassens frigørelseskamp. Reich havde i 1928 sluttet sig til Østrigs kommunistparti og begyndte her sammen med psykoanalytikere og jordemødre et seksualoplysningsarbejde i «Sozialistische Gesellschat für Sexualberatung und Sexualforschung».

I 1930 flyttede han til Berlin og blev medlem af det tyske kommunistparti (KPD). Som en underorganisation af KPD organiserede han i efteråret 1931 den seksualpolitiske bevægelse - Sexpol - som efter kort tid havde ca. 20.000 medlemmer. Kommunisterne var imidlertid ikke villige til at acceptere de radikale konsekvenser, som Reich udledte af sin teori, og så i sexpolbevægelsen en afsporing fra klassekampen. Sexpollægerne fik heller ikke længere tilladelse til at anvende arbejderbevægelsens distributionskanaler.

Da Reich begyndte at kritisere udviklingen i Sovjetunionen, hvor en del af den progressive ægteskabslovgivning blev afskaffet, og da han angreb kommunistpartiernes bureaukratiske strukturer, blev han ekskluderet, og hans arbejdsmuligheder, især blandt arbejderungdommen, blev dermed indskrænket. Under sit ophold som emigrant i København og senere i Norge fortsatte Reich sit arbejde gennem bl.a. «Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie».

Sexpolbevægelsens platform blev offentliggjort i 1934. Her hed det, at det var nødvendigt at gå ud fra sammenhængen mellem grundelementerne i den seksuelle elendighed blandt masserne og den herskende kapitalistiske samfundsorden. Det var nødvendig at opstille sine krav på baggrund af denne sammenhæng og mobilisere masserne til kamp mod denne. Samtidig måtte man skabe en organisatorisk og propagandistisk basis for det praktiske arbejde på et fuldstændig revolutionært seksualpolitisk grundlag. Den revolutionære seksualreform kunne imidlertid først gennemføres, når det økonomiske grundlag for den var skabt - dvs. efter en socialistisk revolution.

Ved siden af de åbne terrormidler brugte kapitalismen og fascismen skolen, kirken og seksualmoralen for at holde arbejderklassen nede, og Sexpolbevægelsen lagde stor vægt på kampen mod denne åndelige påvirkning og udnyttelsen af seksuel nød. Reichs bøger «Massenpsychologie des Faschismus» (1933) og «Was ist Klassenbewusstsein?» (1934) beskæftigede sig med udviklingen i den økonomiske basis og ideologiens udvikling, fascismens irrationalitet og arbejderbevægelsens mekanistiske og økonomistiske betragtningsmåde.

Nævneværdig indflydelse på arbejderbevægelsens fascismeforståelse fik Sexpolbevægelsen og Reich dog ikke. Deres arbejde og den store vægt der blev lagt på seksualitetens betydning i klassekampen, blev snarere betragtet som noget odiøst.

I Danmark arbejdede Sexpollægen J. H. Leunbach i en periode tæt sammen med Arbejderkvindernes Oplysningsudvalg ifht. seksualoplysning, oprettelsen af seksualklinikker osv., men overskridelsen af de seksuelle tabuer og politiseringen af seksuallivet mødte modstand - både i udvalget og i det danske kommunistparti.

E.Lo.