Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 36.091
: :
Mekanisering
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Mekaniseringen har ført til en dramatisk øgning af produktiviteten, men det er stadig det menneskelige arbejde, der er grundlaget for skabelse af alt værdi i samfundet. Maskiner i sig selv skaber ikke ny værdi, men overfører blot «dødt arbejde» til varerne.
(Solidaritet)

Mekanisering indebærer en videreudvikling af produktivkræfterne på den måde, at maskinen overtager styringen af arbejdsværktøjet, og at andre energiformer - oprindeligt dampmaskinen, senere elektriske motorer og forbrændingsmotorer - erstatter arbejderen som energikilde. Historisk set indebærer mekaniseringen, at manufakturen der var baseret på specialiseret håndarbejde, blev efterfulgt af industriel stordrift. Enkle håndredskaber blev erstattet af værktøjsmaskiner som boremaskiner, drejebænke osv. som tilsammen udgjorde mekaniske værksteder. Specialiseret håndarbejde er blevet overtaget af specialiserede produktionsmaskiner: Pakkemaskiner, spindemaskiner, tærskemaskiner osv.

Mekaniseringen har ført til en enorm produktivitetsstigning, hvilket i perioder har forårsaget omfattende arbejdsløshed og protestaktioner fra arbejderne - jfr. de engelske væveres forsøg på at ødelægge den mekaniske vævestol, Jenny. Fabrikkerne i Danmark blev overvejende mekaniseret på et tidspunkt, da arbejderne var bedre organiseret, hvilket har bidraget til, at de negative konsekvenser af mekaniseringen har vært mindre end i England.

Mekaniseringen i industrien er blevet efterfulgt af en tilsvarende udvikling indenfor transport, landbrug og fiskeri. Tog, biler, damp- og motorskibe har overtaget fra heste og sejlskibe. Traktorer, malkemaskiner og mejetærskere har gjort deres indtog i landbruget, frigjort arbejdskraft og ført til en betydelig strukturændring i bosætningsmønstret i industrilandene.

I første omgang bestod mekaniseringen især i anvendelsen af enkle, alsidige værktøjsmaskiner. Efterhånden er der udviklet et stadig stigende antal specialmaskiner. Samtidig er produktionen udviklet fra at være arbejdsintensiv til at blive mere og mere kapitalintensiv. Arbejdets karakter er i færd med at udvikle sig fra håndværk og fagarbejde - hvilket indebærer et relativt krævende og alsidig arbejde knyttet til betjeningen af enkle værktøjsmaskiner - til specialarbejde, der består i rutinemæssig betjening og overvågning af specialmaskiner. Når mekaniseringen har nået et vist stadium, finder der et kvalitativt spring sted, idet maskinerne stort set fungerer automatisk (se Automatisering).

J.Gu.