Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 37.187
: :
Mekanisering
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Mekaniseringen har ført til en dramatisk øgning af produktiviteten, men det er stadig det menneskelige arbejde, der er grundlaget for skabelse af alt værdi i samfundet. Maskiner i sig selv skaber ikke ny værdi, men overfører blot «dødt arbejde» til varerne.
(Solidaritet)

Mekanisering indebærer en videreudvikling af produktivkræfterne på den måde, at maskinen overtager styringen af arbejdsværktøjet, og at andre energiformer - oprindeligt dampmaskinen, senere elektriske motorer og forbrændingsmotorer - erstatter arbejderen som energikilde. Historisk set indebærer mekaniseringen, at manufakturen der var baseret på specialiseret håndarbejde, blev efterfulgt af industriel stordrift. Enkle håndredskaber blev erstattet af værktøjsmaskiner som boremaskiner, drejebænke osv. som tilsammen udgjorde mekaniske værksteder. Specialiseret håndarbejde er blevet overtaget af specialiserede produktionsmaskiner: Pakkemaskiner, spindemaskiner, tærskemaskiner osv.

Mekaniseringen har ført til en enorm produktivitetsstigning, hvilket i perioder har forårsaget omfattende arbejdsløshed og protestaktioner fra arbejderne - jfr. de engelske væveres forsøg på at ødelægge den mekaniske vævestol, Jenny. Fabrikkerne i Danmark blev overvejende mekaniseret på et tidspunkt, da arbejderne var bedre organiseret, hvilket har bidraget til, at de negative konsekvenser af mekaniseringen har vært mindre end i England.

Mekaniseringen i industrien er blevet efterfulgt af en tilsvarende udvikling indenfor transport, landbrug og fiskeri. Tog, biler, damp- og motorskibe har overtaget fra heste og sejlskibe. Traktorer, malkemaskiner og mejetærskere har gjort deres indtog i landbruget, frigjort arbejdskraft og ført til en betydelig strukturændring i bosætningsmønstret i industrilandene.

I første omgang bestod mekaniseringen især i anvendelsen af enkle, alsidige værktøjsmaskiner. Efterhånden er der udviklet et stadig stigende antal specialmaskiner. Samtidig er produktionen udviklet fra at være arbejdsintensiv til at blive mere og mere kapitalintensiv. Arbejdets karakter er i færd med at udvikle sig fra håndværk og fagarbejde - hvilket indebærer et relativt krævende og alsidig arbejde knyttet til betjeningen af enkle værktøjsmaskiner - til specialarbejde, der består i rutinemæssig betjening og overvågning af specialmaskiner. Når mekaniseringen har nået et vist stadium, finder der et kvalitativt spring sted, idet maskinerne stort set fungerer automatisk (se Automatisering).

J.Gu.