Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Filosofi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 37.043
: :
Horkheimer, Max
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Max Horkheimer
Max Horkheimer

Horkheimer (1895-1973), tysk samfundsfilosof og grundlægger af den såkaldte «Frankfurterskole». Horkheimer stammer fra en meget velstående jødisk fabriksejerfamilie i Stuttgart. Han valgte imidlertid filosofien, og blev i 1930 professor i socialfilosofi i Frankfurt am Main og et år senere direktør for «Institut für Sozialforschung». Frankfurt var på denne tid centrum for samfundskritisk tænkning i Tyskland, med bl.a. sociologen Karl Mannheim og teologen Paul Tillich. Horkheimer samlede en række unge, radikale filosoffer, psykoanalytikere og samfundsteoretikere omkring sig, og han oprettede og redigerede «Zeitschrift für Sozialforschung» (1932-41), der blev «Frankfurterskolens» organ. Horkheimer tog initiativ til og ledede flere banebrydende forskningsprojekter, bl.a. «Autoritet og familie» (1936) og senere i USA «Studier om fordomme», om den sociale, psykologiske og historiske baggrund for racefordomme. I emigrationsårene efter at Hitler var kommet til magten opholdt Horkheimer sig først i Geneve og Paris, og senere i New York og Los Angeles. Efter krigen vendte Horkheimer tilbage til Frankfurt, hvor han var professor indtil 1965.

Det var Horkheimer der først lancerede termen «kritisk teori» i artiklen «Traditionel og kritisk teori» (1937). Horkheimer ville redde marxismens radikalisme fra Stalins linie, som gik ud på at forsvare terror. Samtidig valgte Horkheimer betegnelsen «kritisk teori» for at distancere sig fra en tendens i marxismen til at blive et lukket dogmatisk system. Det hører med til den kritiske teoris program at være åben, ufærdig og eksperimenterende. I tråd med dette var Horkheimers form essayet eller aforismen, og ikke monumentale afhandlinger i klassisk tysk stil. Horkheimers hovedanliggende var at udarbejde særtrækkene ved den teori, der sigter mod en revolutionær samfundsændring (kritisk teori), til forskel fra den teori, der vil forklare, hvorfor det som er, må være som det er (traditionel, positivistisk teori).

Horkheimers skrifter fik i 40'erne en stadig mere dyster tone; Han frygtede, at fascismen og stalinismen hver på deres måde indvarslede en ny, autoritær, statsdirigeret samfundsepoke, uanset om samfundet blev kaldt kapitalistisk eller socialistisk. «Fornuftens formørkelse» var titlen på Horkheimers bog fra 1947. Senere vendte Horkheimer sig definitivt mod marxismen og så det som sig vigtigste samfundsopgave at værne om resterne af den politiske liberalisme mod de totalitære tendenser. Ved slutningen af sit liv vendte Horkheimer tilbage til sin ungdoms filosoffer, Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche. Han så i deres pessimisme en mere dækkende beskrivelse af fremtiden end i Marx' udviklingsoptimisme.

R.S.

Litteratur

M. Horkheimer: Kritische Theorie I & II, Frankfurt am Main 1968.