Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Termodynamik

Termodynamik er studiet af energi, dets omformning mellem forskellige former som f.eks. varme, og dens evne til at udføre arbejde. Termodynamikken er tæt beslægtet med statistisk mekanik, ud fra hvilken de termodynamiske love kan udledes.

Afledede forskningsområder fra termodynamikken er bl.a.: motorers og turbiners effektivitet, faseligevægte, PVT relationer, gaslove (både ideelle og ikke-idelle), energibalancer, reaktionsvarme og forbrændingsreaktioner. Termodynamikkens 4 grundlæggende love er:

Termodynamiske systemer

Et termodynamisk system er den del af verden der undersøges. En virkelig eller kunstig grænse adskiller dette system fra resten af universet, der omtales som omgivelserne. Termodynamiske systemer karakteriseres ofte ud fra naturen af denne grænse:

Termodynamisk tilstand

Et nøglebegreb indenfor termodynamikken er systemets tilstand. Når et system er i ligevægt under et givet sæt af betingelser, så siges det at befinde sig i en defineret tilstand. Systemets termiske egenskaber kan tildeles en specifik værdi, der svarer netop til denne termodynamiske tilstand. Egenskabernes værdi er en funktion af tilstanden, og er uafhængige af, hvordan systemet nåede denne tilstand. For et rent stof skal man kun specificere to variable for at bestemme tilstanden. Disse kan være f.eks. trykket og temperaturen.

Termodynamikken har fundet udbredt anvendelse inden for kemien, hvor den f.eks. bruges til at forudsige udbyttet af en given kemisk reaktion, og er også en nødvendig ingrediens i mange faststoffysiske sammenhænge. Teorien er imidlertid meget generel og bliver også anvendt på mere eksotiske områder, så som i kosmologien og til at beskrive meget højt eksiterede atomkerner.

Et vigtigt område af termodynamikken er beskrivelsen af systemer der ikke er i ligevægt. Dette har stor interesse for mange situationer i det virkelige liv, hvor man ikke kan vente uendelig lang tid på at f.eks. en kemisk reaktion kan løbe til ende.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 42.651