Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Entropi

Entropi er et nøglebegreb inden for varmelæren, statistisk mekanik og informationsteori. I disse tre videnskaber har begrebet noget forskellige, men beslægtede betydninger. I varmelæren er entropi en størrelse som øges, når mængden af tilgængelig energi (dvs. den energi som kan omformes til arbejde) synker. I statistisk mekanik er entropi et mål for sandsynligheden af hastighedsfordelingen af partikler i et system. Disse to betydninger hænger sammen på følgende måde: For at varmeenergi skal kunne omformes til mekanisk arbejde, skal den være ujævnt fordelt inden i et system. Når f.eks. varme og kolde luftmasser kommer i berøring med hinanden, bliver temperaturforskellen omformet til bevægelsesenergi i form af vind; Man kan ikke få mekanisk energi ud af luftmasser, hvor temperaturen er den samme overalt. En ujævn fordeling af temperaturen, kombineret med en tilsvarende ujævn fordeling af hastigheden af partikler er en ikke særlig sandsynlig tilstand sammenlignet med en tilstand, hvor energien er jævnt fordelt over hele systemet.

Den anden termodynamiske lov siger, at i et isoleret system vil entropien øges over tid. Inden for varmelæren betyder det, at temperaturforskellene bliver udvisket. Det indebærer f.eks. at temperaturforskelle ikke kan skabes spontant. Inden for statistisk mekanik betyder loven, at systemets tilstand bliver mere og mere sandsynlig, noget som også ofte udtrykkes ved at sige at systemets uorden er stigende. Et ordnet - det vil sige differentieret - system er usandsynlig, et kaotisk system er mere sandsynlig. Et tilsyneladende modeksempel til loven er udviklingen af liv på jorden, hvor højt ordnede og lidt sandsynlige biologiske systemer har udviklet sig fra et udifferentieret udgangspunkt. Modeksemplet falder bort når man peger på at jorden ikke er et isoleret system, og at lavere entropi på jorden forudsætter en endnu større øgning af entropi andre steder i universet. Det samme gælder for den skabende og ordnende virksomhed mennesket udfører, og som kun er mulig på bekostning af, at entropien øges andre steder i systemet. Tilspidset kunne man sige, at orden et sted kun er mulig på bekostning af (mere) uorden et andet sted. I denne sammenhæng kan det også nævnes, at en økonomi baseret udelukkende på recykling af ressourcer vil få en negativ væktsrate, fordi noget tilgængelig energi går uigenkaldelig tabt i alle processer.

I informationsteorien er entropi et mål på usikkerheden af vores viden. Hvis f.eks. alle mulige udfald af et eksperiment er lige sandsynlige, er vores usikkerhed størst og entropien i denne betydning også. Man må være meget forsigtig med at overføre slutninger om entropibegrebet i informationsteorien, til de andre videnskaber som er nævnt. Endnu mere varsom må man være med at bruge analogier til entropibegrebet inden for samfundsvidenskaberne. Al erfaring viser, at det fører til begrebsforvirring og blindgyder, når samfundsvidenskaberne har forsøgt at låne begreber fra fysikken, som f.eks. gravitation eller entropi.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 43.897