Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Baath

Baath (arabisk: genfødsel), socialistisk arabisk bevægelse grundlagt i Damaskus i 1940'erne af den kristne Michel Aflak og den sunni-muslimske Salah ad-Din Bitar. I dag regeringsparti i Syrien og Iraq.

I 1953 blev bevægelsen kendt som det Baath arabiske Socialistparti. Det nåede et højdepunkt i 1960'erne, da det blev et af de stærkeste udtryk for den arabiske revolutionære nationalisme. Kernen i Baath er ønsket om arabisk enhed. Et mål der overskygger alle andre. I Michel Aflaks forestilling udgør de arabiske folk en fælles nation, der bør stræbe imod at danne en stat, med dens egen specifikke rolle i verden. Selvom han var klar over betydningen af at gøre bevægelsen sekulær (ikke-religiøs), anerkendte han islams betydning og agiterede for socialismen. I 1950'erne agiterede Baath partiet for et pluralistisk demokrati og frie valg. Selvom det bekymrede sig om det palæstinensiske spørgsmål, har det aldrig været et central spørgsmål for Baath.

Baath partiet kom tidligt ind på den politiske scene i Syrien efter selvstændigheden, hvor militære og civile regeringer afløste hinanden. Der blev gennemført justeringer af partiets ideologi og organisering. Vendepunktet fandt sted i 1958, hvor Egypten og Syrien sammen etablerede den Forenede arabiske Republik (UAR). Baath partiet gik med til at opløse sin syriske sektion, eftersom den delte Nassers syn på arabisk og international politik. UAR's sammenbrud i 1961 udløste en langvarig intern krise, og fik bl.a. fremtrædende medlemmer til at stille spørgsmålstegn ved idealet om arabisk enhed. Efter at partiet i 1963 kom til magten i Syrien, blev «regionalist» tendensen under ledelsen af Hafez Al Assad den dominerende overfor «nationalist» tendensen, der mere var tilhængere af en ren arabisk linie. En række af partiets grundlæggere, heriblandt Michel Aflak blev tvunget i eksil. Der blev etableret to pan-arabiske hovedkvarterer - det ene i Damascus og det andet i Baghdad, hvor Michel Aflak havde fået asyl, efter at partiet i Iraq var kommet til magten med Saddam Hussein i en nøgleposition. I begge lande blev partierne rettet ind som instrumenter for statens politik. Det seneste markante eksempel var Iraqs annektering af Kuwait i 1990, der blev fremstillet som et «trin i arabisk forening».

Det er paradoksalt, at efter partiets magtovertagelse i Syrien og Iraq, begyndte dets ideologi at gå i forfald. Dets sekulære orientering og socialistiske idealer er dog fortsat drivende i indenrigspolitikken i begge lande.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 35.138