Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 6/10 2003
Læst af: 59.847
: :
Sunni muslimer
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Sunni muslimer, flertalsretning indenfor islam, der anerkender de første 4 kaliffers legitimitet. Ordet sunni kommer af det arabiske as-Sunna, der er en samling på 6 citatbøger («hadith») der tilskrives profeten. Sunnimuslimerne er i flertal i alle de arabiske lande og tæller omkring 185 millioner mennesker.

En sand troende sunni forpligtiger sig til at forkaste alle sekter, der ikke anerkender de 4 kaliffers legitimitet, og han må være på vagt overfor alle de, der ønsker at splitte de troende. Han må samtidig leve efter de regler, der er etableret i de 4 lovskoler: Maliki, Shafi, Hanafi og Hanbali. De adskiller sig indbyrdes i den vægt de lægger på de forskellige dele af «hadith», og på den fortolkningsfrihed dommere får.

En muslim vurderes ikke udfra hans præference for en bestemt lovskole, men derimod hvilken skole der er fremherskende i det land, hvor en dom fælles. F.eks. vil en Shafi muslim der begår en forbrydelse i Saudi Arabien blive dømt efter Hanbali love. Hvis en muslim har en disput med en ikke-muslim, hvis sagen blive afgjort ved en muslimsk domstol.

Den religiøse homogenitet indenfor sunni-islam betyder ikke, at lokale afvigelser er fuldstændig fraværende. Der eksisterer f.eks. en frodig kult af helgener i Maghreb ( i nordafrika), ekstrem puritanisme blandt Wahabierne på den arabiske halvø og animistisk praksis blandt de muslimske broderskaber i Sudan.

Hanafi skolen blev startet i Baghdad i det 8. århundrede, men blev først den dominerende skole under Osmannerne. Den findes i Egypten, Libanon, Syrien, Jordan, Iraq og Tyrkiet. Det er den mest tolerante skole i tolkningen af «hadith».

Maliki skolen der er dominerende i Mahgreb og Sudan samt Shafi skolen der er dominerende i Syrien, Yemen, Oman, de Forenede arabiske Ermirater, Bahrain og Kuwait (og som sameksisterer med andre skoler i Jordan og Egypten) er mere stive udlægninger af tekster.

Hanbali skolen i den form den fik af den puritanske Wahabi bevægelse i det 18. århundrede er den officielle skole i Saudi Arabien og Qatar. Det er den mest fundamentalistiske af de 4, og mener af Sharia (den islamiske lovgivning) alene skal baseres på koranen. Den reducerer i videst muligt udstrækning anvendelsen af «hadith», og tillader ikke dommerne at fortolke skrifterne.

A.J.