Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 6/10 2003
Læst af: 61.673
: :
Sunni muslimer
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Sunni muslimer, flertalsretning indenfor islam, der anerkender de første 4 kaliffers legitimitet. Ordet sunni kommer af det arabiske as-Sunna, der er en samling på 6 citatbøger («hadith») der tilskrives profeten. Sunnimuslimerne er i flertal i alle de arabiske lande og tæller omkring 185 millioner mennesker.

En sand troende sunni forpligtiger sig til at forkaste alle sekter, der ikke anerkender de 4 kaliffers legitimitet, og han må være på vagt overfor alle de, der ønsker at splitte de troende. Han må samtidig leve efter de regler, der er etableret i de 4 lovskoler: Maliki, Shafi, Hanafi og Hanbali. De adskiller sig indbyrdes i den vægt de lægger på de forskellige dele af «hadith», og på den fortolkningsfrihed dommere får.

En muslim vurderes ikke udfra hans præference for en bestemt lovskole, men derimod hvilken skole der er fremherskende i det land, hvor en dom fælles. F.eks. vil en Shafi muslim der begår en forbrydelse i Saudi Arabien blive dømt efter Hanbali love. Hvis en muslim har en disput med en ikke-muslim, hvis sagen blive afgjort ved en muslimsk domstol.

Den religiøse homogenitet indenfor sunni-islam betyder ikke, at lokale afvigelser er fuldstændig fraværende. Der eksisterer f.eks. en frodig kult af helgener i Maghreb ( i nordafrika), ekstrem puritanisme blandt Wahabierne på den arabiske halvø og animistisk praksis blandt de muslimske broderskaber i Sudan.

Hanafi skolen blev startet i Baghdad i det 8. århundrede, men blev først den dominerende skole under Osmannerne. Den findes i Egypten, Libanon, Syrien, Jordan, Iraq og Tyrkiet. Det er den mest tolerante skole i tolkningen af «hadith».

Maliki skolen der er dominerende i Mahgreb og Sudan samt Shafi skolen der er dominerende i Syrien, Yemen, Oman, de Forenede arabiske Ermirater, Bahrain og Kuwait (og som sameksisterer med andre skoler i Jordan og Egypten) er mere stive udlægninger af tekster.

Hanbali skolen i den form den fik af den puritanske Wahabi bevægelse i det 18. århundrede er den officielle skole i Saudi Arabien og Qatar. Det er den mest fundamentalistiske af de 4, og mener af Sharia (den islamiske lovgivning) alene skal baseres på koranen. Den reducerer i videst muligt udstrækning anvendelsen af «hadith», og tillader ikke dommerne at fortolke skrifterne.

A.J.