Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Firmaet

Den halvprivate efterretningsorganisation, Firmaet, fungerede fra 1948 til 1963. Firmaet arbejdede både for CIA og for kredse i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det var Firmaets opgave - i forståelse med ledende politikere - at gennemføre de delikate operationer, som de officielle tjenester ikke kunne udføre.

Stifteren og hovedmanden i Firmaet var den tidligere modstandsmand Arne Sejr. Den bedst kendte af Firmaets operationer var en ca. fem år lang aflytning af DKP-parret Alfred Jensens og Ragnhild Andersens bopæl i Vestersøgade i København. Aflytningen fandt sted i årene 1952-59, og havde betydning for bruddet i DKP i 1958. Det brud der førte til dannelsen af Socialistisk Folkeparti. Parret tilhørte den såkaldte hårde kernes inderkreds, de var begge centralkomitémedlemmer og havde været folketingsmedlemmer i en årrække.

Deres samtaler i hjemmet handlede naturligvis om den stående partikamp, men deres årtier gamle venskab med tyske kommunister var sikkert heller ikke uden interesse. Flere af disse havde på dette tidspunkt høje stillinger i DDR. Indholdet af parrets fortrolige samtaler om partikampen blev lækket til Information, der dengang ikke vidste, hvordan de var indhentet, men som på den måde kom til at spille en rolle i myndighedernes forsøg på at sprænge DKP. Offentliggørelsen uddybede den i forvejen forbitrede strid i DKP og førte til omfattende mistænksomhed i partiet.

Afsløringen

I juledagene 1975 kom de første meldinger fra Washington om, at DKP folketingsmedlemmet Alfred Jensens lejlighed var blevet aflyttet. Det var Danmarks Radios korrespondent i USA, Chr. Winther, der sendte nyheden med «en højtstående dansk politiker» som kilde. Det viste sig at være tidligere statsminister Jens Otto Krag, og så gik jagten på baggrundshistorien for alvor ind. Især Information og Politiken kunne bidrage til opklaringen af den gamle sag. Justitsminister Orla Møller bekræftede til sidst kortfattet, at aflytningen havde fundet sted, og fortalte at myndighederne var blevet klar over det i 1963-64, men havde opgivet at rejse tiltale.

Det skyldtes måske, at CIA og ledende personel fra Forsvarets Efterretningstjeneste var dybt impliceret. (Næstkommanderende P. A. Mørch og afdelingsleder N. B. Schou havde underløbet deres egen chef, oberst Lunding). Men måske især fordi Arne Sejrgruppens langvarige virksomhed diskret var støttet af en lille inderkreds af ledende og magtfulde socialdemokrater, fra de daværende statsministre Hans Hedtoft og H. C. Hansen og frem. Oberst Lunding fik nys om sagen, og informerede daværende forsvarsminister Victor Gram i 1963. Men gruppen afvikledes først, da fhv. statsminister Erik Eriksen (V) lidt senere også havde fået nys om affæren, og regeringen frygtede at oppositionen ville rejse den i Folketinget.

Sagens opklaring i midten af 70'erne skete med diskret bistand fra den pensionerede og forurettede oberst Lunding. Anker Jørgensen-regeringen kunne ikke tage sig sammen til at give Alfred Jensen en undskyldning, men søgte tværtom at forhindre yderligere opklaring gennem kortfattede eller ingen svar i Folketinget på Gert Petersens (SF) og Preben Wilhjelms (VS) forespørgsler.

Afsløringerne fortsatte i 1998 og viste bl.a., at den tidligere socialdemokratiske minister, Kjeld Olesen, aktivt deltog i aflytningsarbejdet mod DKP som medlem af Firmaet.

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 28.674