Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Materiel

Materiel er en fællesbetegnelse for al slags arbejdsudstyr. Ordet anvendes på anden måde end det beslægtede materiale, der anvendes om råstoffer ved arbejdsprocesser. Materiel er bearbejdet materie eller råstof. Materiellet er altså materie præget af menneskers virksomhed og hensigter - det udgør en vigtig gruppe handlingsspor. Det fortæller både om handlinger og hensigter, og anviser og antyder selv handlinger og handlemåder som kan, bør eller må udføres af dem, som står overfor materiellet. Stolen anviser en måde at hvile på, øksen en måde at kløve træ på, maskinen visse kropsstillinger og betjeningsgreb for maskinoperatøren, pile i trafikken hvordan der skal køres rigtigt osv.

Materiellet deltager på en måde i samfundslivet ved siden af, sammen med og i strid med menneskene. Dette indebærer bl.a., at den som råder over meget materiel, øver større indflydelse, end den der råder over mindre, såfremt begge parter råder over samme slags materiel. Magtforholdene i et samfund er nøje forbundet med materielforholdene - materiellets art, opbygning og fordeling.

Udviklingen af samfundets historie er også nøje forbundet med materiellets historie, dvs. den teknologiske udvikling. Samfundet er en sociomateriel helhed, hvor de sociale forhold og materiellet er i stadig gensidig påvirkning og omformning.

Indenfor den nyere samfundsvidenskab gav især Marx og Engels et grundlæggende bidrag til forståelsen af materiellet, gennem deres «materialistiske historieopfattelse» (se Historisk materialisme); Blandt de senere teoretikere kan nævnes Sorokin, Sartre og Foucault.

D. Ø.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.996