Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Krisecenter

«Nok er nok! Kvinder har behov for tilflugtssteder». Plakat fra det britiske krisecentersamarbejde.

Krisecenter er et fællesbegreb for steder, hvor mishandlede og/eller voldtagne kvinder kan henvende sig for at få hjælp og måske husly, når de oplever deres situation som kritisk.

Formålet med et krisecenter er først og fremmest at yde akut krisehjælp til kvinder. Dvs. udgøre et tilbud indenfor et felt, hvor andre instanser ikke kan eller vil yde den hjælp, som kvinderne har behov for.

Det andet hovedformål er at synliggøre den private vold, kvinder udsættes for i samfundet - ikke mindst for at ofre skal blive klar over, at de netop ikke er alene, og at det derfor ikke blot er deres private problem. Endvidere må omfanget og karakteren af mishandlingen blive synliggjort for dem der arbejder andre steder i sundheds-, social- og retsvæsenet, således at de bedre kan skønne, hvilke tiltag der er nødvendige i fremtidige situationer.

De første krisecentre for mishandlede kvinder blev oprettet i England i starten af 1970'erne, og siden er der blevet åbnet en lang række lignende centre andre steder, især i Storbritannien, det øvrige Vesteuropa og i USA. Fælles for centrene er, at det er kvinder der har startet dem (ofte de der selv har været ofre for mænds vold), og at de desuden på kort tid har fået problemer med at huse alle de kvinder og børn, som er søgt dertil.

De første voldtægtskrisecentre blev oprettet i USA i begyndelsen af 1970'erne. De adskilte sig først og fremmest fra krisecentrene for mishandlede kvinder ved, at de i langt mindre grad udgjorde et tilbud om husly.

Initiativet til de fleste eksisterende krisecentre er udsprunget af ideer fra den nye kvindebevægelse. Ideen om at «politisere det private» medførte, at kvinder begyndte at tale med hinanden om deres egne oplevelser, og det blev snart klart, at erfaringer med fysiske og seksuelle overgreb var et ret udbredt fællesemne. Denne erkendelse har de fleste steder medført, at krisecentrene bliver organiseret og drevet efter feministiske principper om deltagelse og fællesskabsafgørelser. Ideen er, at brugerne skal få hjælp til selvhjælp - på egne vilkår.

Joan-søstrene i København har siden 1976 arbejdet med hjælp til voldtægtsofre, og i 1979 besatte en lang række kvindegrupper - herunder Rødstrømperne - Grevinde Danner Stiftelsen i København og gjorde den til et krisecenter for voldsramte kvinder. Siden er en lang række lignende krisecentre oprettet andre steder i landet.

Det har vist sig, at der fortsat er brug for krisecentre for mishandlede og voldtagne kvinder. Men det er vigtigt at forstå krisecentrene som den nødløsning de er. Det er grundlæggende nødvendigt også at satse på at ændre de forhold i samfundet og de forhold mellem kønnene som gør kvinderne til stadige ofre for denne type af overgreb.

A.M.L.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 36.777