Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Vold

Vold kan opfattes som alt det der står i vejen for menneskelig selvudfoldelse, selvrealisering og kunne være undgået. Hvis for eksempel levealderen var noget over 30 år (i gennemsnit) i stenalderen, kan man muligvis sige, at der ikke var noget at gøre ved det. Men hvis der i dag fortsat er menneskegrupper, som kun lever halvdelen eller tredjedelen af det liv de kunne leve, så udøves der vold et eller andet sted.

Nogle samfund er for eksempel indrettet således, at den sundhedstjeneste der findes, alene går til dem, der kan betale for den, mens det der findes af risikofyldt, sundhedsfarligt arbejde går til de fattigste. Eller det kan være indrettet således, at det der findes af fødevarer alene går til dem, der kan betale for det, således at store dele af befolkningen bliver fejlernæret; børnene får diaré og kronisk hoste, kroppen mister vand, og de dør af infektioner og lungebetændelse - som da angives som «dødsårsagen». Alt dette kan undgås, det er bare ikke nogen naturnødvendighed.

Vold er at fratage mennesker liv ved at dræbe dem, men det er også alt andet, som unødvendigt reducerer deres liv, tager halvdelen eller to tredjedele af deres liv fra dem målt i år - langt mere målt i livskvalitet. Underudvikling er krig mod fattige mennesker, en uerklæret krig mellem rige og fattige lande, og med eliten i de fattige lande overvejende på de rige landes side.

Størstedelen af den vestlige voldsteori drejer sig imidlertid om den direkte vold, som både har et objekt som skades, og et subjekt som har til hensigt at skade. Volden betragtes som en ønsket handling, bevidst og med fuld hensigt. En skade som ikke kan føres tilbage til dette subjekt, som med klar hensigt, eller uforvarende, tilfører andre skade, opfattes derfor ikke som vold.

Den kristne etik lægger stor vægt på hensigten og subjektet, på et «du» - som f.eks. de ti bud er rettet imod. «Du må ikke stjæle», retter sig mod konkrete personer, ikke mod en social struktur som er indrettet således, at den som ejer jord, råvarer, produktionsmidler, kapital, arbejdskraft - eller i hvert fald kan købe den - eller har kundskab og organisation, får meget mere af den materielle og ikke-materielle værdi af det som disse produktionsfaktorer skaber, end den som er ejendomsløs.

Det samme gælder den vestlige retslige tradition: Den orienterer sig mod «juridiske subjekter» og er mere egnet til at finde frem til og straffe én enkelt hustrumishandler end en milliard mænd som holder en milliard kvinder nede i feudale ægteskabsformer. Både den kristne etik og den juridiske tradition kan anklages for avanceret strukturblindhed.

Hvorfor har dette indskrænkede voldsbegreb så vundet indpas? Antagelig fordi det er et klassebegreb. Den som strukturen begunstiger, behøver ikke at udøve direkte vold; Det er nok at gøre, det som gøres skal, for at strukturen transporterer samfundets merværdi opad. Denne strukturelle vold kan da udløse direkte vold længere nede i samfundet; spredt og individualiseret i form af kriminalitet - samlet, organiseret i form af oprør, revolter eller en sjælden gang i form af revolution.

Dette udløser direkte modvold fra toppen, retfærdiggjort af, at de ikke kastede den første sten, at de altså ikke er aggressive. Et voldsbegreb som er begrænset til direkte vold, tjener altså det formål, at de som ønsker at ændre en skæv, uretfærdig, udbyttende samfundsorden bliver stående som angribere; De som ønsker at beholde en samfundsorden som holder tusinder, millioner nede, går derimod fri.

Meget af debatten om vold vinder ved, at man frigør sig fra det kristne og legale skyldsbegreb og koncentrerer opmærksomheden mere om voldens ofre, voldens former og voldens årsager. Der er langt flere ofre end udøvere, og i iveren efter at straffe den eller de skyldige aktører, individer, grupper og klasser eller lande forskydes opmærksomheden bort fra nødvendigheden af at ændre de forkerte strukturer.

Marxistisk teori og praksis er for eksempel ofte ikke strukturel nok: At koncentrere sig om at fjerne kapitalisterne virker bevidsthetssløvende overfor muligheden af, at bureaukrater og intellektuelle kan bemande kommandopositionerne i det, som stort set er den samme struktur. Vigtigere end det kristne legale mønster med anger og soning gennem straf er det at hjælpe ofrene og at modarbejde og ændre de strukturer, som virker voldsfremmende.

At vold ikke lader sig udrydde helt er et uacceptabelt påskud, som bruges til at retfærdiggøre de eksisterende voldsformer og modarbejde den der prøver at skabe en mindre voldelig verden.

J.G.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 77.612