Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kreisky, Bruno

Bruno Kreisky (1911-90), østrigsk socialdemokratisk politiker, født 22. januar 1911 i Wien som søn af Max og Irene Kreisky. Uddannet som jurist i 1938.

I 1926 meldte han sig ind i Sammenslutningen af socialistiske Skoleelever og i 1927 i Socialistischer Arbeiter Jugend (SAJ). I 1933 blev han formand for Uddannelseskomiteen i SAJ, og efter borgerkrigen i 34 var han med til at danne den Revolutionære socialistiske Ungdom. I januar 35 deltog han i Revolutionære Socialisters første nationale konference. I perioden 1935-38 blev han arresteret en række gange, før han gik i eksil i København og senere i Sverige, hvor han i 1939-45 arbejdede for den svenske kooperativ bevægelse og som journalist. Efter krigen var han ansat som diplomat på den østrigske ambassade i Stockholm 1946-49, før han endelig vendte tilbage til Østrig. I 53 blev han udnævnt til viceudenrigsminister. I 56 blev han valgt ind i den østrigske Nationalforsamling, i 59 valgt som Socialdemokratiets (SPÖ) næstformand og blev udenrigsminister i Raab regeringen. I 67 blev han valgt til formand for SPÖ og i perioden 1970-83 var han Østrigs kansler, hvor han som chef for en række regeringer fik gennemført en række reformer indenfor familieret og uddannelse. I 74 vedtog reringen en 40 timers arbejdsuge for alle lønarbejdere, i 76 mindst 4 ugers ferie og samme år blev socialforsorgen udvidet. I 79 indførtes begrænsninger på mulighederne for fyring af arbejdere. Året inden var han efter en folkeafstemning blevet tvunget til at støtte et forbud mod atomkraft i Østrig, efter selv at have ført en kampagne, hvor han gik ind for fredelig anvendelse.

Kreisky gjorde tidligt en betydelig indsats for støtte til den 3. verden. Som udenrigsminister var han i 1962 initiativtager til afholdelsen af Konferencen for økonomisk samarbejde og Partnerskab og var arkitekten bag Wienerdeklarationen, der opfordrede til gennemførelsen af en slags Marshallplan for udviklingslandene financieret af de udviklede lande. I 64 grundlagde han Wiens institut for Udviklingsstudier. I 76 blev han valgt til næstformand i Socialistiske Internationale, hvor han sammen med Brandt spillede en vigtig og kontroversiel rolle i forhandlingerne om konflikten mellem arabere og israelere.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 32.292