Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 28.544
: :
Socialistisk Arbejderparti (1918-19)
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Dansk revolutionært parti, forløberen for DKP. Socialistisk Arbejderparti (SAP) blev dannet i marts 1918 i opposition til Socialdemokratiet og med inspiration fra den russiske revolution. Initiativtageren var Marie Nielsen, som i februar 1918 havde brudt med Socialdemokratiet. Den 30. marts blev Thøger Thøgersen konstitueret som formand. Partiet opstillede til folketingsvalget, dog kun i København og fik 1410 stemmer.

Den 1. maj 1918 begyndte det at udgive ugebladet Klassekampen, med Thøgersen som redaktør. Bladet fulgte nøje den urolige sommer med de mange demonstrationer og strejker. Fra begyndelsen af efteråret kom det til mange sammenstød, hvorunder næsten hele ledelsen af den revolutionære bevægelse blev arresteret. Der var hos de allierede megen angst for, at revolutionen skulle brede sig til Danmark, og der blev lagt pres på den danske regering for at kontrollere venstrefløjen.

Den 1. oktober gik Klassekampen over til at udkomme som dagblad. Marie Nielsen tog orlov fra skolevæsenet og blev dagbladets redaktør. Bag beslutningen lå en forestilling hos partiets ledelse om, at revolutionen var nært forestående. Økonomisk lå der et økonomisk tilskud fra bolsjevikkerne bag den øgede udgivelsesfrekvens.

I november 1918 kom det til en lang række demonstrationer på Grønttorvet i København. Både Thøger Thøgersen og Marie Nielsen blev arresteret og sad i varetægtsarrest, til de i maj 1919 blev idømt halvandet års forbedringhus. En isolationsarrest som nu er afskaffet. Marie Nielsen appellerede dommen til Højesteret og kom derfor ud af fængslet, mens hun ventede på appellen.

SAP holdt i januar 1919 sin eneste kongres, hvor der blev valgt en midlertidig ledelse til erstatning for de arresterede. Bl.a. blev Martin Andersen Nexø valgt ind. Året 1919 blev imidlertid et dårligt år for SAP. Partiet kørte dårligt og bladet skrantede. Det var inviteret med til grundlæggelsen af Kommunistisk Internationale i Moskva i marts 1919, men dukkede ikke op. Internationalen forsøgte at få sluttet SAP sammen med Socialistisk Ungdomsforbund (SUF) og Fagoppositionens Sammenslutning (FS), men det mislykkedes. Komintern bevilgede 10.000 kr. til at dække bladets gæld, og det udkom nu igen som ugeblad.

I efteråret 1919 kom det til en krise omkring deltagelsen i folketingsvalget. En flertalsfløj ville stille op, mens en anti-parlamentarisk fløj under ledelse af Marie Nielsen og Nexø var i mindretal. Parlamentarikerne søgte kontakt med SUF, som stod i begreb med at danne Venstresocialistisk Parti og blev optaget i det nye parti. Marie Nielsen og hendes fløj gik ind i FS. Her dannede hun en faggruppe af skolelærere, Kommunistisk Lærerklub, som blev den første erklærede kommunistiske gruppe i Danmark.

M.T.