Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.596
: :
Socialistisk Arbejderparti (1918-19)
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20
2024-07-12 05:14

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Dansk revolutionært parti, forløberen for DKP. Socialistisk Arbejderparti (SAP) blev dannet i marts 1918 i opposition til Socialdemokratiet og med inspiration fra den russiske revolution. Initiativtageren var Marie Nielsen, som i februar 1918 havde brudt med Socialdemokratiet. Den 30. marts blev Thøger Thøgersen konstitueret som formand. Partiet opstillede til folketingsvalget, dog kun i København og fik 1410 stemmer.

Den 1. maj 1918 begyndte det at udgive ugebladet Klassekampen, med Thøgersen som redaktør. Bladet fulgte nøje den urolige sommer med de mange demonstrationer og strejker. Fra begyndelsen af efteråret kom det til mange sammenstød, hvorunder næsten hele ledelsen af den revolutionære bevægelse blev arresteret. Der var hos de allierede megen angst for, at revolutionen skulle brede sig til Danmark, og der blev lagt pres på den danske regering for at kontrollere venstrefløjen.

Den 1. oktober gik Klassekampen over til at udkomme som dagblad. Marie Nielsen tog orlov fra skolevæsenet og blev dagbladets redaktør. Bag beslutningen lå en forestilling hos partiets ledelse om, at revolutionen var nært forestående. Økonomisk lå der et økonomisk tilskud fra bolsjevikkerne bag den øgede udgivelsesfrekvens.

I november 1918 kom det til en lang række demonstrationer på Grønttorvet i København. Både Thøger Thøgersen og Marie Nielsen blev arresteret og sad i varetægtsarrest, til de i maj 1919 blev idømt halvandet års forbedringhus. En isolationsarrest som nu er afskaffet. Marie Nielsen appellerede dommen til Højesteret og kom derfor ud af fængslet, mens hun ventede på appellen.

SAP holdt i januar 1919 sin eneste kongres, hvor der blev valgt en midlertidig ledelse til erstatning for de arresterede. Bl.a. blev Martin Andersen Nexø valgt ind. Året 1919 blev imidlertid et dårligt år for SAP. Partiet kørte dårligt og bladet skrantede. Det var inviteret med til grundlæggelsen af Kommunistisk Internationale i Moskva i marts 1919, men dukkede ikke op. Internationalen forsøgte at få sluttet SAP sammen med Socialistisk Ungdomsforbund (SUF) og Fagoppositionens Sammenslutning (FS), men det mislykkedes. Komintern bevilgede 10.000 kr. til at dække bladets gæld, og det udkom nu igen som ugeblad.

I efteråret 1919 kom det til en krise omkring deltagelsen i folketingsvalget. En flertalsfløj ville stille op, mens en anti-parlamentarisk fløj under ledelse af Marie Nielsen og Nexø var i mindretal. Parlamentarikerne søgte kontakt med SUF, som stod i begreb med at danne Venstresocialistisk Parti og blev optaget i det nye parti. Marie Nielsen og hendes fløj gik ind i FS. Her dannede hun en faggruppe af skolelærere, Kommunistisk Lærerklub, som blev den første erklærede kommunistiske gruppe i Danmark.

M.T.