Send
Finn Hansson [F.H.]

Finn Hansson

Finn Hansson. Lektor ved Institut for ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København. Har publiceret bøger og artikler om Marxisme og socialpolitik, sociologisk teorihistorie og evalueringsmetoder. Deltog i en lang årrække i gruppen omkring tidsskriftet Kurasje.

 

Artikler af forfatter: Allardt, Erik Anders
  Beck, Ulrich
  Evaluering
  Ideologiske statsapparater
  Marx, Karl
  Marxistisk økonomi
  Mattick, Paul
  Risikosamfund