Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Finland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 28.421
: :
Allardt, Erik Anders
Left
Rocks
2024-02-23 06:05

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Erik Anders Allardt (1925-) finsk sociolog. Allardt blev udnævt til professor i sociologi ved Helsinki Universitet i 1958 og stod i 1970'erne i spidsen for et stort forskningsprojekt om de nordiske velfærdssamfund. Igennem 1970'erne og 1980'erne har Allardt opnået en international anseelse som en af efterkrigstidens betydeligste nordiske sociologer. Hans vigtigste arbejde er Att ha, att älska, att vara fra 1975 som er en banebrydende analyse af velfærdssamfundets modsætninger. I 1980'erne deltog Allardt i en række internationale ekspertgrupper, der evaluerede sociologiudannelser og forskning ved institutter i Sverige, Norge og Danmark.

Han har sammen med Yrjö Littunen skrevet en meget anvendt lærebog Sociologi som også i en årrække var fast pensum på sociologi i København. I 1990'erne har han skrevet flere artikler og bøger om sociologiens historie i Norden.

F.H.

Litteratur

Allardt, Erik: Perspektiver och perspektivförskjutninger inom nordisk sociologi. Dansk Sociologi 2000, vol. 43, nr.4.
Allardt, Erik: Sociologiens janushoved(er). Dansk Sociologi 1999, vol. 10 nr. 4.
Allardt, erik: The history of the social sciences in Finland: 1828-1918. Ekenäs, Societas Scientiarum Fennica. (1997).
Allardt, Erik: Is there a scandinavian political sociology today. Current Sociology 1996, winter. vol. 44, nr.3.
Allardt, Erik: The development and present state of sociology in Finland i antologien International Handbook of Contemporary developments in Sociology, ed. Raj Mohan og Arthur Wilke (1994).
Allardt, Erik: Den nordiska identitetens sociologi i antologien En okänd själ : på jakt efter det nordiska. En antologi utgiven av Nordiska rådet. Redaktör: Svenolof Karlsson. Stockholm (1991)
Allardt, Erik: Västeuropas språkliga minoriteter under olika samhällsformer i antologien Självstyrelseregioner och minoriteter i Europa, redigerad av Sune Jungar. Åbo, Ålands högskola (1989)
Allardt, Erik: Sociologi : symbolmiljö, samhällsstruktur och institutioner. Stockholm, Awe/Gebers (1985)
Allardt, Erik (et al): Nordic democracy : ideas, issues, and institutions in politics, economy, education, social and cultural affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. København, Munksgaard (1981)
Allardt, Erik: Trying to reconcile Galtung and Durkheim i festskriftet Social science - for what? Festschrift for Johan Galtung. Editors: Hans-Henrik Holm and Erik Rudeng. Oslo, Universitetsforlaget (1980)
Allardt, Erik og Yrjö Littunen: Sociologi. (Översättning Nils Holmqvist). Stockholm, AWE/Geber (1976)
Allardt, Erik: Att ha, att älska, att vara: om väldfärd i Norden. Lund, Argos (1975)
Allardt, Erik: Samhällsstruktur och sociala spänningar. (Oversat fra finsk af Bertel Kihlman). Stockholm, Almqvist & Wiksell (1970)