Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 22.744
: :
APC
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

APC blev dannet i 1990 og er i dag verdens største computernetværk for NGO (ikke-regeringskontrollerede organisationer). APC's danske afdeling er Inform. Baggrunden for oprettelsen var behovet blandt NGO'er, aktiviteter og andre der arbejdede med spørgsmål af social, miljømæssig eller økonomisk art at få mulighed for hurtig, enkelt og international kommunikation med ligesindede. Siden midten af 80'erne havde PeaceNet og EcoNet i USA (idag IGC) samt GreenNet i Storbritannien drevet netværk for NGO'er og aktivister. Initiativtagerne til disse netværk forstod, at der fandtes tusindvis af hårdt arbejdende organisationer, der havde få eller slet ingen ressourcer, ringe koordinering og meget overlap i deres arbejde. Det denne spraglede bevægelse havde brug for var et nervesystem - en kommunikations infrastruktur.

I slutningen af 86 og 87 begyndte ideen om APC at tage form, da folk fra IGC og GreenNet holdt en række møder. Den første udveksling af elektronisk post og nyhedskonferencer fandt sted, og der blev etableret regelmæssig kommunikation over Atlanten. Flere regionale og nationale netværk blev i 89 knyttet til: Nicarao i Nicaragua, AlterNex i Brasilien og Pegasus i Australien. I maj 90 mødtes repræsentanter for de 5 netværk samt Web og NordNet i Sverige for formelt at danne APC (Association for Progressive Communication) som et internationalt non-profit sekretariat, der skulle fremme progressiv social forandring gennem etableringen af lokal og global kommunikation.

Siden 1990 har APC gennemført et omfattende arbejde til støtte for etableringen af lokale og tilknyttede netværk rundt omkring i verden - især i den 3. Verden. Organisationen har i dag 25 medlemmer og yderligere 40 partnere med over 50.000 NGO'er og individuelle medlemmer i 133 lande. Den hastige vækst afspejler den hastige udvikling i bevidstheden om nødvendigheden af international kommunikation. I mange lande i Afrika, Asien og Latinamerika er det lokale APC netværk den eneste adgang for lokale NGO'er til international kommunikation.

Siden 1992 har APC gennemført et tæt samarbejde med FN og har været tilstede på alle store FN konferencer for at stille kommunikationsmuligheder til rådighed for NGO deltagere. Netværket har desuden været vært for en lang række nyhedsgrupper, der har været fora for NGO diskussioner i perioden op til konferencerne.

APC har siden 1996-97 været præget af en del interne spændinger, der i vid udstrækning har været knyttet til netværkets organisatoriske udvikling. I udgangspunktet var APC netop et netværk - dvs. et løst struktureret samarbejde mellem autonome medlemmer - men dets store succes har presset ifht. udviklingen af mere centraliserede strukturer med sekretariat, personale, forretningsfører og bestyrelse. Uenigheden har været koncentreret omkring decentralisering/centralisering af beslutningerne, professionaliseringen af organisationen og kontrollen med de efterhånden store ressourcer der flyder rundt i organisationen og bl.a. anvendes til etablering af nye netværk i hhv. Østeuropa og den 3. verden.

A.J.