Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Kultur
   .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 37.735
: :
Fromm, Erich
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-21 09:54

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Erich Fromm
Erich Fromm

Fromm (1900-80), socialistisk psykoanalytiker og kulturteoretiker. Det centrale projekt i Fromms tænkning har været at forene indsigten fra Freuds psykoanalyse med Marx' samfundskritik. «Udviklingen af dogmet om Kristus» (1931) regnes for det første konkrete eksempel på en teoretisk integration af Freud og Marx. I 30'erne da han var tilknyttet den såkaldte «Frankfurterskole», udviklede han flere grundlæggende analyser indenfor den marxistiske psykologi - særligt med socialpsykologiske problemstillinger. Ikke mindst i efterkrigstiden har Fromm formuleret sig stærkt kritisk overfor den ortodokse psykoanalyse, som han mener lægger overdreven vægt på de tidlige barndomsoplevelser på bekostning af et mere samfundsorienteret perspektiv. Fromm regnes derfor som en repræsentant for den «neofreudianske» retning indenfor psykoanalysen - ved siden af bl.a. Karen Horney og H. S.Sullivan.

«Flugten fra friheden» (1941) blev Fromms muligvis mest læste bog. Den analyserer de autoritære regimers socialpsykologiske forudsætninger i europæisk historie. Umiddelbart gav bogen en forklaring på nazismens fremvækst i Tyskland, men en hovedpointe var endvidere at tydeliggøre frihedens dialektik i det moderne industrisamfund: Mens mennesket er blevet et «individ» gennem dets frigørelse fra naturens tvang, har det ikke frihed til at opbygge en ny meningsfyldt tilværelse baseret på skabende arbejde og kærlighed. I stedet flygter det fra friheden ved at søge ny sikkerhed under en leder, en race eller en stat. Det samme tema har Fromm forfulgt i sit senere forfatterskab, bl.a.: «Det sunde samfund» (1955), «Marx' begreb om mennesket» (1961) og «Kunsten at elske» (1956). I sin samfundskritik er Fromm særligt inspireret af den unge Marx og hans analyse af fremmedgørelsen. For ham findes der en klar kontinuitet mellem Marx' menneskebillede og humanismens. Fromm repræsenterer således en marxistisk humanisme.

Fromm døde i 1980.

R.S.