Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Fred & militærnægtere
     .  Uddannelse  .  Studenterorganisationer
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Politisk  .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Anarkisme
     .  Venstresocialisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 38.136
: :
Eriksen, Inge
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Inge Eriksen

Inge Eriksen (1935-). Dansk forfatter. Født 22. oktober 1935 i Skørping. Eriksen har en bred arbejdsmæssig baggrund fra arbejde på avis, hotel, økologisk landbrug, antikvariat, mejeri, byplantegnestue og som lærer i folkeskolen. Siden 1975 har hun arbejdet som fuldtids forfatter.

Eriksen flyttede i 1962 fra Ålborg til København og var frem til 72 politisk aktivist. Først som partiløs i Studentersamfundet. Fra midten af 60'erne til dets opløsning i maj 68 var hun international sekretær i foreningen. Disse år rummede en bred vifte af aktiviteter fra studiekredse til debatmøder og fester. Eriksen fik inspiration fra fredsforskningsseminar i Oslo og voldsomme oplevelser under en international konference i Moskva i sensommeren 64, hvor hun deltog som eneste partiløse dansker. Begivenhederne er delvist beskrevet i hendes senere bog, Sommerfuglens vinge I.

Eriksen gik ind i VS ved partiets dannelse, blev i foråret 68 valgt til hovedbestyrelsen og af Information døbt blomsterbarn. I sommeren 68 blev hun ansat på partikontoret og måtte derfor trække sig fra hovedbestyrelsen. Hendes medlemsskab havde sin basis i Farum partiforening, hvis medlemmer profilerede sig som stærke modstandere af leninistiske strukturer og partidisciplin. Det kunne bl.a. aflæses i spritduplikerede tegneserier, der blev udsendt i en lind strøm. Især VS-kongresavisen, Folkets truthorn var en succes. Bladet Kommunikation blev solgt på gaden og indeholdt bl.a. introduktioner til østtyske dissidenter. Blomsterbørnenes sidste publikation fra 1970 - På vej mod ekstraparlamentarisme - indeholder et repræsentativt udvalg af artikler og overvejelser fra de turbulente år. Inden da havde Eriksen dog meldt sig ud af VS i protest mod de leninistiske stramninger i partiet. Det skete i 1969. I stedet koncentrerede hun sig om sin læreruddannelse, der blev afrundet i 1973. Den var krydret med en vis faglig aktivisme som lærerstuderende, samt mange og ofte lange rejser.

Lærergerningen varede dog ikke længe. I 1975 debuterede hun som forfatter med Kællinger i Danmark sammen med Jytte Rex. Allerede fra slutningen af 60'erne havde hun skrevet en række artikler til aviser og tidsskrifter om fredsforskning, film, science fiction samt japansk og mellemøstlig litteratur. I 1976 romandebuterede hun med Victoria og Verdensrevolutionen. Den første del af en tematisk trilogi om politisk kamp, arbejde og kærlighed. De to andre romaner i trilogien er, Fugletræet (1979) og Silkehavet (1981). I 1983-89 udsendte hun science fiction tetralogien om historieløshed: Rummet uden tid: Luderen fra Gomorra, Nord for tiden, Dinosaurernes morgen og Paradismaskinen. I starten af 90'erne vendte hun tilbage til samtidsromanen med Hjertets femte kammer (1992) og Hertuginden (1995). Har endvidere skrevet en række andre romaner, fire dramaer, essaysamlinger og bidraget med noveller og digte til en række antologier. Er vendt tilbage til den politiske roman og skriver på en trilogi om tiden efter murens fald: Sommerfuglens vinge: Tørvegraverne (1997) og De rumænske bøfler (1999).

Eriksen har bevaret sin antiautoritære eller egentlig anarkistiske indstilling fra 60'erne og har siden slutningen af 80'erne været passivt medlem af Socialdemokratiet.

A.J.