Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 3/3 2020
Læst af: 19.405
: :
Konspirationsteori
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Konspirationsteori: en forklaring på en negativt betonet hændelse eller tilstand, som skjulte og stærke kræfter anklages for at stå bag - uden at der foreligger beviser herfor og ofte i strid med sund fornuft, videnskab eller den offentlige holdning. Konspirationsteorier finder ofte fodfæste blandt mennesker, der ikke forstår eller mangler indsigt i de begivenheder, konspirationsteorien vedrører. Konspirationsteori baserer sig oftest på en argumentation, der kører i ring. Manglen på bevis for en konspiration bliver til bekræftelse af konspirationen, fordi nogen «undertrykker» beviserne. Konspirationsteorier bliver dermed til et spørgsmål om tro, frem for holdninger der kan underbygges med beviser eller argumentation. Konspirationsteorier skabes ofte af folk med en hvis form for indsigt eller skjult agenda med det formål at skabe intentionel forvirring, aflede opmærksomhed, eller sabotere interessen for vigtigere sager. I den forstand er konspirationsteorier et intentionelt redskab.

Psykologisk forskning peger på, at troen på konspirationsteorier kan være psykologisk skadelig eller direkte patalogisk, tæt knyttet til projektion og paranoia. Dertil kommer, at konspirationsteorier anvendes af fundamentalistiske og radikaliserede grupper, især på den radikale højrefløj, til at fremme deres verdensforståelse gennem dæmonisering af minoriteter - typisk jøder.

Mens konspirationsteorier tidligere vandt fodfæste i isolerede grupper, er gennemslagskraften fra slutningen af det 20. århundrede vokset. Det er der flere årsager til. En væsentlig årsag er, at de store fortællinger - religion og ideologi - er blevet svækkede. De udgjorde tidligere stærke trosmæssige og tolkningsmæssige rammer, verden kunne fortolkes og forstås ud fra. Denne svækkelse åbner op for nye bud på fortællinger, og konspirationsteorier er ét bud. En anden årsag er, at den borgerlige relativt homogene offentlighed med udbredelsen af internettet er under atomisering. Gennemslagskraften af statens og borgerskabets historiefortælling svækkes dermed, og andre fortællinger spredes med lynets hast og ukontrolleret via internettet. Under de rette omstændigheder har dette potentiale til at udvikle sig til massehysteri, hvilket kan være forbundet med alvorlig fare. Især når massehysteriet er styret politisk.

Konspirationsteorier har især betydelig gennemslagskraft i USA. Det skyldes historisk, at en stor del af den indvandring der fandt sted til landet i det 18. 19. og ind i det 20. århundrede bestod af mennesker, der blev forfulgt i deres oprindelseslande af politiske eller religiøse årsager. Dette gav en indgroet mistillid overfor staten og gav grobund for en ultraliberalistisk samfundsopfattelse, f.eks. eksemplificeret ved retten til at bære skydevåben. Staten betragtes med stor mistænksomhed og tilægges i mange tilfælde konspiratoriske motiver. Antropologisk forskning viser, at en betydelig del af befolkningen i USA tror på en eller flere konspirationsteorier. En undersøgelse i 2016 viste f.eks. at 10% af befolkningen troede, at chemtrail konspirationsteorien var fuldstændig sand. Iflg. teorien er de spor jetfly efterlader i stor højde slet ikke kondenseret vanddamp fra flyenes motorer, men derimod gift som staten spreder ud over menneskene for at holde dem i skak. 20-30% af indbyggerne i USA mener, at der nok er «noget om snakken».

Typer af konspirationsteorier

Forskning peger på, at begrebet første gang dukkede op videnskabeligt i sidste halvdel af det 19. århundrede. Der findes i dag forskellige kategoriseringer af fænomenet. Jesse Walker inddeler teorierne i 5 arketyper:

Michael Barkun inddeler teorierne i 3 kategorier:

Konspirationsteorier er ikke evidensbaserede, men baserer sig på den troendes mangel på viden og behov for at forstå det uforståelige. Dermed står de også i modsætning til både naturvidenskab og socialvidenskab. De bærer stærke lighedstræk med overtro og folklore, der ligeledes er særdeles modstandsdygtige overfor virkeligheden.

Den nordamerikanske politiske videnskabsmand Michael Barkun peger på tre forhold, der gør konspirationsteorier attraktive:

Iflg. Berlet og Lyons er konspirationsteorier en speciel form for dæmonisering af bestemte grupper eller personer, der påstås at handle mod det fælles bedste, og tilhængerne af konspirationsteorien bliver dermed heltene, der afslører komplottet.

Modsvar

Den hastige udbredelse af konspirationsteorier fra slutningen af det 20. århundrede er bl.a. udtryk for, at de statslige narrativers gennemslagskraft er vigende. Tidligere havde staten og religionen i vid udstrækning monopol på disse narrativer. USA og resten af den vestlige verden kunne i 2003 udsprede det narrativ, at Iraq havde masseødelæggelsesvåben, og dette berettigede til en invasion og besættelse af landet. Også den danske stat tilsluttede sig dette narrativ, trods det at det var løgn. Statslige konspirationsteorier i form af propaganda er derfor også en realitet.

Internettet har demokratiseret adgangen til spredning af både sandhed og løgn, og staternes, borgerskabets og religionens narrativmonopol udfordres derfor. Dette fører hyppigt til diskussion af censur som middel til at styre dannelsen af narrativer, og de store internet virksomheder som Google, Facebook og Twitter styrer allerede prioriteringen og visningen af links og nyheder. I mange tilfælde drager stat og borgerskab nytte af de narrativer og konspirationsteorier der udbredes. F.eks. at islamiske terrorister skulle have planer om at overtage verden. Dette narrativ er siden 2001 blevet brugt til indskrænkning af demokrati over det meste af verden og til dæmonisering af muslimer. I andre tilfælde er konspirationer og narrativer besværlige for magthaverne. Det gælder f.eks. anti-vaccinationsbevægelsen, der modsætter sig vaccination, med det resultat at sygdomme der kunne være under kontrol får lov til at udbrede sig som epidemier. Man må med andre ord skelne mellem konspirationsteorier der er handlingsudløsende og som derfor kan have samfundsmæssigt negative konsekvenser (f.eks. had mod minoriteter, at vaccinationer er farlige eller at globale klimaforandringer er et fupnummer). Og på den anden side teorier der ikke er handlingsudløsende og derfor mere har karakter af ren overtro.

Hvis konspirationsteorier trives på uvidenhed og manglende information, er det vigtigste redskab til at bringe dem under kontrol viden, uddannelse og information.

Her følger en kort gennemgang af «populære» konspirationsteorier.

Zions ældres protokoller (eller: «Det jødiske program til erobring af verdensherredømmet»)

Dette skrift blev første udgivet i Rusland i 1903 og anvendt i pogromerne mod landets jødiske befolkning. Der er tale om et falskneri med rent anti-semitisk formål: dæmonisering af jøderne. Iflg. skriftet skulle jøderne have planer om at overtage verden gennem kontrol med økonomien og medierne. Henry Ford optrykte 500.000 eksemplarer af skriftet og spredte det i USA i 1920'erne. Nazisterne brugte det i deres dæmonisering af jøderne i 1930'erne, og det anvendes fortsat af nazister og andre højreradikale anti-semitter i vore dage. Siden staten Israels oprettelse i 1948, dens fordrivelse af 800.000 palæstinensere og efterfølgende ekspansion har skriftet også fået nogen udbredelse i Mellemøsten.

I en mere moderne variant har denne type anti-semittiske konspirationsteorier været rettet mod bl.a. den ungarske jøde og milliardær George Soros, der tillægges samme konspiratoriske hensigter om at opnå verdensherredømme.

Mordet på J.F. Kennedy

Præsident Kennedy blev dræbt i Dallas, Texas i 1963. Der er skrevet over 1000 bøger om mordet, og 90% af dem støtter varierende teorier om at der skulle være tale om en konspiration bag mordet, og at sandheden efterfølgende blev undertrykt af USA's regering eller stærke kræfter i statsapparatet. Mordet og fantasierne om det er derfor blevet til en slags alle konspirationsteoriers moder. De mange forskellige teorier udnævner henholdsvis CIA, mafiaen, vicepræsident Johnson, Cuba og KGB som de virkelige ansvarlige.

De statslige arkiver i USA er kun hemmelige i maksimalt 50 år. Arkiverne har afsløret mange statslige løgne gennem tiden, men at der var et «cover up» omkring efterforskningen af mordet på Kennedy modbevises af de nu åbnede arkiver.

Elvis lever!

Elvis Presley døde i 1977. Det var hans fans kede af, og det har siden givet anledning til en uendelig strøm af rapporter om, at sangeren skulle være set i live - over det meste af USA. Konspirationsteorierne sagde, at han var ked af rampelyset og trak sig tilbage.

Der har aldrig været mennesker på månen

Rumkapløbet mellem Sovjetunionen og USA startede i 1959, da Sovjetunionen sendte en rumsonde i kredsløb omkring jorden. USA var fra starten bagud på point, og det fik præsident Kennedy til i 1962 at erklære, at USA inden udgangen af årtiet ville sætte et menneske på månen. Det lykkedes i juli 1969. Men ifølge flere konspirationsteorier fandt månelandingen aldrig sted. Den skulle være filmet af NASA i nogle filmstudier. Måske med bistand fra Stanley Kubrick. Formålet skulle være at få Sovjetunionen til at bruge store summer på at følge med.

11. september 2001

World Trade Center i New York der blev angrebet med fly 11. september 2001 har givet anledning til en lang række konspirationsteorier. Den mest populære af disse påstår, at tårnene slet ikke faldt sammen pga. de brande flyene havde forårsaget, men pga. kontrollerede eksplosioner. Teorierne er blevet modbevist videnskabeligt, men lever ikke desto mindre i bedste velgående.

Skolemassakrer

Der cirkulerer dobbelt så mange håndskydevåben i USA som der er indbyggere, og retten til at bære våben er sikret i forfatningen. De fleste indbyggere har derfor adgang til våben. Også børn. Det er dømt til at gå galt. Gennem det 20. og 21. århundrede er der gennemført flere tusinde massakrer og skyderier på landets skoler. Det var imidlertid massakren på Columbine High i april 1999, der kostede 15 lærere og elever livet, der for alvor satte fænomenet på dagsordenen. Efter flere af de værste massakrer har politikere puslet med tanken om at begrænse adgangen til skydevåben. Våbenlobbyen har derfor svaret igen med konspirationsteorier om, at massakrene i virkeligheden planlægges og gennemføres af de føderale myndigheder med det formål at begrænse retten til skydevåben.

Chemtrail

Denne konspirationsteori siger, at sporene efter jetfly i stor højde ikke er vanddamp (ved forbrænding af flybrændstof er et vigtigt restprodukt vand), men at alle fly derimod er udstyret med agregater, der udspreder en giftig blanding af alumuminium, strontium og barium. Formålet skulle være at forgifte mennesker og holde dem i skak. At eksistensen af de hemmelige agregater på fly overalt i verden ikke har kunnet bevises og at eksistensen af de udspredte stoffer heller ikke har kunnet påvises er ikke nogen hindring for, at 10% af USA's befolkning fuldt og fast tror, at chemtrails er en realitet.

Anti-vaccination

I 1998 offentliggjorde en tidligere britisk læge en artikel om påstået sammenhæng mellem vaccinationer og autisme. Artiklen påstod videre, at denne sammenhæng blev undertrykt af den farmaceutiske industri. Artiklen blev startskuddet til en konspirationsteori rettet mod vaccinationer. Den udokumenterede sammenhæng mellem vaccinationer og autisme har fået bekymrede forældre verden over til at afvise at lade deres børn vaccinere. I de fleste lande er opbakningen til MFR (mæslinger, fåresyge, røde hunde) vaccination af børn faldet, hvilket giver risiko for epidemier. I Tonga udbrød i sidste halvdel af 2019 en mæslingeepidemi der kostede over 600 mennesker livet. Mere afgrænsede udbrud har fundet sted i mange andre lande.

Der er ingen tvivl om, at industrier og brancher over hele verden har stor interesse i at manipulere forskning og købe de forskningsresultater, der gavner deres økonomiske interesser. Tobaksindustrien købte i årtier forskning der skulle bevise, at der ikke var sammenhæng mellem tobaksrygning og kræft. Bilindustrien købte forskning, der skulle modbevise, at bilernes udstødning udledte bly, trods det at benzinen i årtier blev tilsat bly. Olieindustrien har siden 1960'erne vidst, at den stigende udledning af CO2 fører til klimaforandringer. Den har reageret ved at financiere forskere, der kunne bevise det modsatte. Men der findes ingen kvalificeret forskning der kan bekræfte, at der skulle være et generelt problem ved vaccinationer.

Klimaet har det fantastisk

Ved siden af retten til at bære skydevåben er retten til at køre rundt i store bezinslugende biler nok den vigtigste for indbyggere i USA. Eksistensen af globale klimaforandringer forårsaget af over 100 års udledning af CO2 fra forbrændingsmotorer mødes derfor af en række konspirationsteorier, der er enige om betegne forandringerne som bedrag. 40% af befolkningen i USA tror dem. Klimabenægterne har dog en del udfordringer ifht. at identificere hvem konspiratorene er, for store industriinteresser med olieindustrien og højrefløjens politikere i spidsen er enige med konspirationsteoretikerne. Allerede i 2012 erklærede den senere præsident Trump, at begrebet global opvarmning var en kinesisk opfindelse med det formål at skade industrien i USA. I tråd hermed erklærede han i 2017 som præsident, at USA ville trække sig ud af Parisaftalen om reduktion af CO2 udledning.

Konspirationsteoretikerne fik i 2019 et nyt hadeobjekt i form af den svenske skolepige Greta Thunberg. Hun satte klimabenægterne i regeringerne verden over til vægs, og konspirationsteoretikerne kastede sig derfor over hende med nye konspirationsteorier.

A.J.

Henvisninger:
Conspiracy Theory (WikiPedia)
Conspiracy theories, The New Yorker
The psychology of conspiracy theories, SAGE
Derfor falder folk for konspirationsteorier (videnskab.dk)
The protocols of the elders of Zion (WikiPedia)
John F. Kennedy assassination conspiracy theories (WikiPedia)
Elvis sightings (WikiPedia)
Moon landing conspiracy theories (WikiPedia)
9/11 conspiracy theories (WikiPedia)
Sandy Hook Elementary School shooting conspiracy theories (WikiPedia)
Chemtrail conspiracy theory (WikiPedia)
Vaccine hesitancy (WikiPedia)
Global warming conspiracy theory (WikiPedia)
The Trump era is a golden age of conspiracy theories – on the right and left, Guardian 13/2 2020