Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Israel
Ideologi  .  Fascisme  .  Nazisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 26/8 2018
Læst af: 14.679
: :
NGO Monitor
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

NGO Monitor, zionistisk kamporganisation financieret af den israelske stat og velhavende højreradikale israelere i Israel og USA. Dens formål er at sprede disinformation om israelske, palæstinensiske og internationale NGO'er med det sekundære formål at bremse den internationale bistand til disse og så tvivl om omfanget af israelske krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne.

Organisationen blev oprettet i 2001 af den israelske politiske aktivist og professor Gerald M. Steinberg. Den beskriver selv sit formål med ordene: «fremstilling og distribution af kritiske analyser og rapporter om det internationale NGO samfunds aktiviteter» og «afsløre forvrængede fremstillinger af menneskeretsspørgsmål i den arabisk-israelske konflikt, samt bidrage med informationer og kontekst til støtte for de NGO'er der arbejder i Mellemøsten». Organisationens diskurs har været at fremstille sig selv som neutral i afsløringen af andre organisationers aktiviteter omkring konflikten. Denne fremstilling ligger imidlertid langt fra sandheden. Gerald Steinberg har selv i perioder arbejdet som konsulent for det israelske udenrigsministerium og det Israelske nationale Sikkerhedsråd. Organisationens mål at få standset enhver udenlandsk bistand til palæstinensiske NGO'er og til NGO'er i Israel, der dokumenterer den israelske stats og bosætterbevægelses krigsforbrydelser og angreb på palæstinensere. Midlet er at så tvivl og desinformation. Et kendt våben blandt multinationale koncerner. I årtier såede den nordamerikanske tobakskoncern Philip Morris tvivl omkring nikotins skadelige virkninger for at kunne fortsætte sin produktion af tobak. På samme måde søger NGO Monitor at så tvivl om organisationer i Israel, Palæstina og resten af verden.

Kamp mod menneskerettighedsorganisationerne

Et af NGO Monitors primære internationale mål er menneskerettighedsorganisationerne Human Rights Watch, Amnesty International, Christian Aid og Oxfam som organisationen anklager for at «.. bidrage til had frem for at støtte fred». Steinberg anklagede i 2004 den New York baserede Human Rights Watch for at være en «politisk forudindtaget organisation, der gemmer sig bag menneskerettigheds retorik». Efterfølgende anklagede han Human Rights Watch for at anvende menneskerettighedsretorik som middel til at deligitimere Israel. I NGO Monitors sort-hvide verdensbillede er enhver organisation der ytrer nogen form for kritik af Israel antisemitisk og bliver derfor sat på organisationens fjendeliste. (NGO Monitors side med desinformation om Amnesty International)

Baggrunden for oprettelsen af organisationen var afholdelsen af FN Verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, xenofobi og intolerance, der fandt sted i Durban i Sydafrika i september 2001. Konferencen fordømte i utvetydige vendinger for dets apartheidpolitik overfor den palæstinensiske befolkning. Ford Foundation havde støttet afholdensen af konferencen økonomisk og var derfor en af de første internationale organisationer der kom i NGO Monitors skudlinie.

I 2010 gik NGO Monitor i krig med EU, der blev indklaget for EU domstolen. Steinberg krævede, at EU offentliggjorde modtagerne af støtte i Israel og Palæstina. EU nægtede og fik til sidst medhold i domstolen, der erklærede at ustabiliteten i Mellemøsten og udsigten til at den ønskede økonomiske information kunne udsætte modtagerorganisationerne for fare berettigede afvisningen af offentliggørelse.

På baggrund af Steinbergs bagvaskelseskampagner udformede den Israelske sammenslutning for Borgerrettigheder ACRI i 2010 et åbent brev, der blev sendt til præsident Shimon Perez, premierministeren og formanden for det israelske parlament. I brevet advaredes mod det stigende antal angreb mod israelske organisationer, som især NGO Monitor stod bag. Angrebene blev betragtet som en trussel mod demokratiet. Brevet blev underskrevet af 12 fremtrædende israelske borgerrettigheds- og menneskerettighedsorganisationer. Den hastige højredrejning i israelsk politik siden da har imidlertid gjort NGO Monitors sabotage af israelske organisationer til regeringens egen, så udenlandsk bistand til kritiske organisationer nu er gjort forbudt. (Re: Assault and delegitimization of human rights organizations in Israel – warningand request of meetingACRI 31/1 2010)

I 2013 blev NGO Monitor medarbejder Arnie Draiman udelukket på livstid fra at måtte redigere artikler på Wikipedia pga. hans fordrejende og løgnagtige tilføjelser i hundredevis af Wikipedia artikler. Draiman havde blot gjort sit arbejde som ansat i NGO Monitors medieafdeling. (Aligning Text to the Right: Is a Political Organization Editing Wikipedia to Suit Its Interests?Ha'aretz 17/6 2013)

Den danske forbindelse

I 2017 lykkedes det NGO Monitor at overbevise den uvidende danske udenrigsminister Anders Samuelsen om at DANIDA støttede terrorrelaterede organisationer i Palæstina, og at denne støtte skulle indstilles. Danmark havde indtil da støttet en kreds af organisationer sammen med regeringerne i Sverige, Nederlandene og Schweitz. Udenrigsministrene i disse lande var mere vidende om konflikterne i Mellemøsten og afviste derfor NGO Monitors forsøg på manipulation. (Samuelsen afbryder samarbejdet med palæstinensisk NGO, Danida 2/6 2017; Open letter: Danish funding to organizations that incite to violence, justify terror and have alleged ties to terror organizations, NGO Monitor 31/5 2017)

A.J.

Internet
Aligning Text to the Right: Is a Political Organization Editing Wikipedia to Suit Its Interests?, Ha'aretz 17/6 2013
Re: Assault and delegitimization of human rights organizations in Israel – warningand request of meeting, ACRI 31/1 2010
NGO Monitor, Wikipedia