Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 32.356
: :
Mellemskolen
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Mellemskolen var en skoleform der eksisterede fra 1903 til1958 i de danske købstæder - dvs.i byer og bylignende bebyggelser. Den havde to former: eksamensmellemskolen og den eksamensfri mellemskole og var 4-årig. Eksamensmellemskolen blev oprettet i 1903 efter norsk forbillede for at skabe en mere direkte forbindelse mellem folkeskole og gymnasium. Eleverne blev optaget i gymnasiet på grundlag af en optagelsesprøve efter folkeskolens 5. klasse, den såkaldte mellemskoleprøve. Mellemskolen varede således udover undervisningspligten, der dengang var 7 år. En mellemskole kunne oprettes både ved folkeskoler og gymnasier og skoleformen vandt relativt hurtig stor udbredelse. Skoleformen blev allerede ved sin vedtagelse kritiseret for at den sorterede eleverne på grundlag af fagligt standpunkt og dermed også på grundlag af sociale og intelligensmæssige forskelle allerede i 11 års alder. Denne kritik blev forstærket efterhånden som det viste sig, at mange elever forlod mellemskolen ved undervisningspligtens ophør, at optagelsesprøven medførte et nederlag for mange elever og at folkeskolens klasser «visnede i toppen» som man sagde, fordi dens bedste elever var gået over i mellemskolen.

I folkeskoleloven af 1937 blev den eksamensfri mellemskole etableret. Den skulle afhjælpe kritikken mod eksamensmellemskolen. Den byggede på teorien om at de børn der ikke var såkaldt boglig begavede var praktisk begavede, og skoleformen blev i planlægningsfasen betegnet som «Den praktiske mellemskole». Forud for reformen havde en for den tid relativt omfattende forsøgsvirksomhed fundet sted. Og intentionen var, at skoleformen skulle være en børneskole, der med udgangspunkt i barnenaturen « gav plads til de praktiske fag, indførte stof fra det praktiske liv, virkede gennem praktiske arbejdsformer og byggede bro til det praktiske livs skoler.» Den eksamensfri mellemskole gik også ud over undervisningspligten.

Den eksamensfri mellemskole fik imidlertid ikke den tilgang som uddannelsesplanlæggerne havde forventet. Samtidig var søgningen til eksamensmellemskolen stigende. Desuden trængte et andet problem sig på: det forhold at landdistrikternes unge ingen direkte adgang havde til eksamensskolen og gymnasiet og dermed til en videregående uddannelse. Samt et tredje spørgsmål om hvorvidt det var retfærdigt og hensigtsmæssigt at dele børn på grundlag af en kundskabsprøve i 11 års alderen. Spørgsmålet om indførelse af en udelt folkeskole i land og by og dermed om mellemskolernes afskaffelse var det store skolepolitiske diskussionsemne i 1950'erne. Den socialdemokratiske undervisningsminister Julius Bomholt var tilhænger af delingen og dermed af mellemskolens bevarelse. Det radikale Venstre og Venstre ønskede en udelt folkeskole. Dette kom bl.a. til udtryk i den såkaldte Askovadresse, der i 1954 blev udformet og udsendt af en tværpolitisk gruppe, og hvori det hed at folkeskolen skulle hvile i sig selv, så dens liv og arbejde ikke blev forstyrret af, at en del af børnene senere skulle have en videregående uddannelse. Børneskolen i by og land måtte derfor være udelt og eksamensfri. Forsøg med udelte klasser blev iværksat bl.a. i Horsens, på Frederiksberg og i København og disse forsøg bekræftede, at delingen af eleverne i 11 års alderen gav misvisende resultater. Med folkeskoleloven af 1958 blev mellemskolen, det vil sige begge mellemskoleformer, afskaffet. Eleverne kunne inden for folkeskolens rammer forsætte ud over undervisningspligten, enten i en realafdeling eller i folkeskolens nye overbygning.

E.N.

Litteratur

Petersen, Vagn Skovgaard: Dannelse og demokrati, 1976.
Haue, Harry et al: Skolen i Danmark, 1986.
Kruchov, Chresten: Socialdemokratiet og skolen, i Den danske skoles historie, IV,1985