Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 38.663
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Stråling
Left
Rocks
2022-05-06 07:43
2022-02-17 18:17

Ved stråling forstås udsendelse af energi fra en kilde. Der kan skelnes mellem partikelstråling (hvor strålekilden udsender partikler der både har energi og masse) og elektromagnetisk stråling (hvor strålekilden udsender fotoner, der har energi men ingen masse).

Partikelstråling hidrører fra ustabile atomkerner (radioaktivt henfald). Henfaldet sker ved udsendelse af:

Kosmiske stråler er sub-atomare partikler der naturligt rammer jorden. De fleste stammer fra solen og en del af solvinden.

Stråling opdeles ofte i to kategorier: ioniserende og ikke-ioniserende, svarende til den energi strålingen rummer og den fare der dermed er forbundet med den. Ionisering refererer til den proces, hvor elektroner fjernes fra atomet, hvilket danner to elektrisk ladede partikler (ioner - en positiv og en negativ). Nogle former for stråling som synligt lys, mikrobølger eller radiobølger har ikke den fornødne energi til at fjerne elektroner fra atomet, og kaldes derfor ikke-ioniserende stråling. Partikelstrålingen har til gengæld ofte denne egenskab, og kaldes derfor også for ioniserende stråling. Ioner dannet ved denne stråling kan forårsage skader i levende væv, og begrebet radioaktivitet betegner generelt udsendelse af sådan ioniserende stråling.

A.J. / K.Han.