Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 57.737
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Elektron
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Elektronen er sammen med protonen og neutronen byggestenene i atomer. Den har en ladning på -1.6 × 10-19 coulomb og en masse på 9,11 × 10-31 kg, hvilket gør den ca. 1800 gange lettere end protonen, der har den samme ladning, blot med positivt fortegn. Elektronen er en lepton, og menes at være en fundamental partikel - dvs. den er ikke sammensat af mindre partikler. Den har et spin på ½, hvilket gør den til en fermion - dvs. den følger Fermi-Dirac statistikken. Dens anti-stoflige modpart kaldes positronen og har samme masse, spin og numerisk samme ladning, blot er den positiv. De andre elektronlignende leptoner er muonen og tau-leponen, der begge har større masse end elektronen. De er begge ustabile og henfalder via den svage vekselvirkning, enten til elektronen eller andre partikler der selv er ustabile og senere henfalder.

Elektronerne i et atom er samlet i såkaldte skaller omkring atomets kerne. I de simpleste atomer - brint og helium - er der kun plads til to elektroner i den yderste skal, mens der hos tungere atomer er plads til 8. (Se Atom). Elektronerne er normalt bundne i disse skaller, men eftersom atomerne søger at fylde eller tømme deres yderste skal for elektroner, kan der ske en deling af elektroner mellem flere atomer, og der kan ske en vandring af elektroner. Når der sker en samlet vandring af elektroner i en bestemt retning, siges der at løbe en elektrisk strøm. Elektronernes hastighed er meget lav ifht. lysets hastighed. Når elektrisk strøm alligevel bevæger sig med lysets hastighed skyldes det, at det elektriske felt udbredes med lysets hastighed. Elektrisk spænding kan direkte måles med et galvanometer.

Såkaldt statisk elektricitet opstår når en overflade får en nettoladning, enten fordi der findes et overskud eller et underskud af elektroner i forhold til det samlede antal protoner i materialets atomkerner. Når der er et overskud af elektroner, siges legemet at være negativt ladet, og et underskud giver tilsvarende en positiv ladning. Elektrisk ladning kan måles direkte med et elektrometer. Statisk elektricitet kan produceres med rav (elektron betyder rav på oldgræsk) og var den første oplevelse mennesker havde med elektriske ladninger. I dag kan man generere statisk elektricitet med mange forskellige kunststoffer, og de første partikelacceleratorer var baseret på højspænding genereret med statisk elektricitet.

A.J. / K.Han.